Naar inhoud

Afvalverbranding door particulieren

Dioxine-uitstoot


Een aanzienlijk percentage van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes stoken in de open lucht. Dit heeft niet enkel verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren, maar voor elke Vlaming en stemt dus tot nadenken over de gevolgen voor het milieu en onze gezondheid.

Afval verbranden in de open lucht is streng verboden! 


Volgens art. 89/9° van het Veldwetboek mogen alleen plantaardige afvalstoffen van tuinen verbrand worden maar dan moet dit wél gebeuren op meer dan 100 meter van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, koren, stro, mijten en plaatsen waar vlas te drogen is gelegd ... wat betekent dat je omzeggens nergens in de tuin afval kan verbranden...

In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegelaten.

 

Wie de geldende bepalingen aan zijn laars lapt riskeert een fikse boete! Raadpleeg hiervoor het politiereglement zone Hekla.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's