Naar inhoud

Wijziging geslacht registratie

Wanneer het geslacht zoals vermeld in uw geboorteakte, niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit, kan u dit aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan leiden tot een nieuwe geslachtsregistratie zonder dat u hiervoor medische ingrepen moet ondergaan.  Deze registratie is onomkeerbaar.

Wetgeving

Wet van 25 juni 2017 "Transgenderwet"

Afhandeling

Aangezien de registratie onomkeerbaar is, neemt de procedure enige tijd in beslag.

 • u legt een eerste verklaring af
 • er wordt advies gevraagd aan de procureur
 • na min. 3 en max. 6 maanden legt u een tweede verklaring af
 • de wijziging van geslacht wordt door onze diensten geacteerd, er wordt een nieuw dossier gecreëerd in het rijksregister
 • u wordt tot slot uitgenodigd voor een nieuwe identiteitskaart, een nieuw rijbewijs, ...

 

Meebrengen

Bij het afleggen van de eerste verklaring:

 • identiteitskaart
 • u bent minderjarig:beide ouders + verklaring van psychiater (indien de ouders niet samen aanwezig kunnen zijn, heeft de verklaring uitwerking vanaf de datum dat de tweede ouder zijn/haar goedkeuring heeft getekend)
 • u bent onbekwaam verklaard: vonnis m.b.t. de bewindvoering
 • u bent niet-Belg: bewijs van wetgeving

Bij het afleggen van de tweede verklaring

 • identiteitskaart
 • de ouders van een minderjarige moeten bij de tweede verklaring niet aanwezig zijn!

Kosten

gratis

Waar?

 • u legt de verklaring af in uw woonstgemeente;
 • als u niet in een Belgische gemeente bent ingeschreven, legt u uw verklaring af in uw geboortegemeente;
 • als u niet in België bent geboren, moet u voor deze procedure naar stad Brussel

Opgelet: de tweede verklaring legt u af voor dezelfde Ambtenaar van Burgerlijke Stand als de eerste verklaring. Indien u dus in tussentijd zou verhuizen, moet u naar de gemeente waar u woonde bij het afleggen van de eerste verklaring.

Wanneer

Het afleggen van de eerste verklaring kan tijdens de openingsuren van onze loketten.

het afleggen van de tweede verklaring kan ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na het afleggen van de eerste verklaring.

Wie

U bent:

 • een meerderjarige /ontvoogde Belg of
 • een meerderjarig vreemdeling, ingeschreven in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister of
 • een minderjarige Belg of vreemdeling ouder dan 16 jaar

Wat ontvang je?

Bij het afleggen van de eerste verklaring

 • een ontvangstbewijs
 • informatie met link naar infobrochure

Na de tweede verklaring en de afhandeling hiervan:

 • een afschrift van de akte waarin de wijziging van geslacht werd geregistreerd
 • een uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, ...

Extra informatie

Indien u ook uw voornaam wenst te wijzigen, moet u een verzoek richten aan de Minister van Justitie.  Meer informatie hiervoor is terug te vinden in de link met brochure die u krijgt.

De registratie van wijziging geslacht heeft geen gevolgen in de afstamming t.a.v. bestaande kinderen. Er zijn wel gevolgen in de afstamming t.a.v. kinderen geboren na de wijziging van geslacht.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's