Naar inhoud

Bekendmaking: Uivoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan "Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)" en het plan "Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen". Deze twee plannen zijn hiermee opgeheven.

Conform artikel 18§10 van het Materialendecreet, kan je hier het uitvoeringsplan inkijken.

Ook kan je onderaan de samenvattende brochure downloaden.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's