Naar inhoud

Edegem ondertekent burgemeestercovenant tegen klimaatverandering

Aanwezige burgemeesters

 

Op 19 mei ondertekende Edegem samen met 20 andere gemeenten uit de regio het Burgemeesterconvenant. Dit is een engagementsverklaring om tegen 2020 een CO2-reductie van minstens 20 % te realiseren. Schepen voor milieu en duurzaamheid, Goedele Van der Spiegel tekende namens de burgemeester en de gemeente Edegem deze convenant.

 

 

Het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie, is een oproep aan steden en gemeenten om de uitstoot van broeikasgassen, en dan voornamelijk CO2, te verminderen. Sinds 2009 hebben meer dan 6 000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen 190 miljoen inwoners, bijna 40 % van de hele EU.

Als lokale bestuur engageert Edegem zich nu om: 

  1. de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie op het eigen grondgebied te verhogen;
  2. een CO2-inventaris, of nulmeting, en een gebiedsdekkend lokaal energieactieplan op te stellen;
  3. een vermindering van 20% CO2 na te streven tegen 2020;
  4. de diverse actoren - burgers, middenveld, andere overheden, bedrijven - te betrekken;
  5. de boodschap van het Burgemeestersconvenant verder uit te dragen en te participeren aan nationale en internationale evenementen en overlegfora van burgemeesters.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.

Het klimaat warmt op, wat het weer en de natuur ontregelt. We zijn bovendien zeer afhankelijk van buitenlandse energie uit onstabiele regio’s voor onze economie en welvaart. De klimaatopwarming is dan ook één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voorstaan. De klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van de oplopende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer. Die gassen laten de invallende zonnestralen door, maar houden de door de aarde teruggekaatste warmte tegen. Het bekendste en belangrijkste broeikasgas is CO2.

Niet alleen bedrijven en particulieren, maar ook wij als lokaal bestuur kunnen inspanningen leveren om de klimaatverandering tegen te gaan. Studies tonen zelfs aan dat geen enkel nationaal energie- en klimaatplan kan slagen als de lokale besturen er niet bij betrokken worden!

IGEAN zal al de gemeenten in onze regio begeleiden en ondersteunen bij de opmaak van de verplichte nulmeting en een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan.

 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's