Naar inhoud

01. Inschrijving en wachtlijst

Een onthaalouder, aangesloten bij de dienst, kan enkel kinderen opvangen die via de dienst zijn ingeschreven. Je kan je plaats niet rechtstreeks met de onthaalouder vastleggen.

Hoe en wanneer vraag ik opvang aan?

Om een opvangplaats te reserveren kom je persoonlijk naar de kinderopvangdienst.  Dit kan ten vroegste vanaf de zesde maand van de zwangerschap.

Je krijgt uitleg over de werking van de dienst. Deze informatie krijg je mee in de “informatiemap aan ouders”.

De verantwoordelijke noteert je gegevens en je vraag.

Je komt op onze wachtlijst te staan.

Belangrijk!

  • Wil je op de wachtlijst blijven staan, dan bevestig je dit maandelijks per mail of per brief.
  • Laat het ons weten als je geen opvang meer nodig hebt of je opvangvraag wijzigt.

We verwittigen je als we geen opvang vinden voor je kind.

Hoe schrijf je je kind definitief in?

In de informatiemap vind je een formulier "informatie en handleiding bij de start van de opvang" dat je duidelijk maakt wat er nodig is om je administratieve dossier in orde te maken.
De opvang kan pas starten als je dossier volledig in orde is.

Wat hebben we zeker nodig?

  • Het juiste attest inkomenstarief van je kind
  • Het opvangplan (overeenkomst die je invult bij je onthaalouder en die zowel door de onthaalouder als door de ouder is ondertekend)
  • De overeenkomst tussen de ouders en de dienst (zit in de informatiemap – deze vul je in én onderteken je)
  • De inlichtingenfiche (zit in de informatiemap – deze vul je in én onderteken je).

Hoe maak je het dossier in orde?


Als ouder heb je de keuze:

  • persoonlijk op de dienst het dossier in orde te brengen. Je maakt een afspraak met de maatschappelijk assistente van de onthaalouder die je kind opvangt.
  • de gevraagde documenten (zie informatiemap) ingevuld en ondertekend aan de dienst te bezorgen.De maatschappelijk assistente kijkt de gegevens na en verwittigt ouders en onthaalouder dat de opvang kan starten.

 

 

 

Praktisch

Kinderopvang

Zwaluwnest
Drie Eikenstraat 16
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: kinderopvang@edegem.be

Correspondentieadres

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem


Openingstijden

Openingsuren van het secretariaat van IBO De Speelclub en de dienst voor onthaalouders

maandag van 16 tot 19 uur (niet in juli en augustus en maandagavonden die een feestdag zijn of een feestdag vooraf gaan)
dinsdag van 10 tot 12 uur
woensdag van 14 tot 16 uur

Op afspraak

stel je opvoedingsvraag

Aanverwante thema's