Naar inhoud

02. Wat je moet weten als je kind wordt opgevangen

Hoeveel moet je betalen?

Je betaalt voor de opvang een tarief afhankelijk van je inkomen.

Via een berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin kan je berekenen hoeveel je moet betalen. Je ontvangt van Kind en Gezin een “attest inkomenstarief”.  Ieder kind dat opgevangen wordt, heeft een attest nodig.

Het attest kan maximum 2 maanden voor de start van de opvang aangevraagd worden.

Kan je het tarief dat op je attest staat niet betalen, dan heb je misschien recht op een individueel verminderd tarief.  De verantwoordelijke kan je hierbij helpen.

 

Opvang vragen = opvang betalen

Alle dagen waarvoor je opvang nodig hebt staan in het opvangplan dat ouders en onthaalouder samen opstellen en ondertekenen.  

Indien je  opvang vraagt, betaal je ook voor deze gereserveerde dagen.

 

Gerechtvaardigde afwezigheidsdag of respijtdag

Een respijtdag is een dag dat je kind niet naar de opvang komt terwijl deze dag volgens het opvangplan wel gereserveerd is (bv. je baby is ziek thuis, je neemt een snipperdag, je kind gaat eens een dagje naar oma …). Voor deze dag moet je niet betalen indien het aantal dagen waarop je recht hebt, nog niet bereikt is.

Bij de start van de opvang wordt het aantal respijtdagen bepaald  en genoteerd op je opvangplan.

Hoeveel respijtdagen je hebt is afhankelijk van het aantal dagen dat je per week plaatst . De berekening gebeurt per kalenderjaar.

Bij onze dienst heb je recht op 25 respijtdagen indien je voltijds plaatst gedurende een volledig kalenderjaar.

 

Ongerechtvaardigde afwezigheidsdag

Dit is een dag dat je kind niet naar de opvang komt terwijl deze dag volgens het opvangplan wel gereserveerd is én je respijtdagen op zijn. Voor deze dag betaal je volgens je inkomenstarief.  

 

Wijziging van het opvangplan

Wijzigt je opvangplan voor meer dan 4 weken, dan moet je een nieuw opvangplan maken. Dit gebeurt steeds in samenspraak met  onthaalouder en de kinderopvangdienst.

 

Fiscaal attest

De kosten gemaakt voor de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar van het kind. Dit attest ontvang je jaarlijks, na betaling van alle facturen.

 

Einde opvang

Als einddatum wordt standaard de instapdatum op school genoteerd.

Is je kind op deze datum nog niet klaar voor de kleuterschool, bespreek dit met je onthaalouder en de kinderopvangdienst.

Wil je de opvang vroeger stoppen dan voorzien, dan verwittig je de dienst één maand op voorhand.

Praktisch

Kinderopvang

Zwaluwnest
Drie Eikenstraat 16
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: kinderopvang@edegem.be

Correspondentieadres

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem


Openingstijden

Openingsuren van het secretariaat van IBO De Speelclub en de dienst voor onthaalouders

maandag van 16 tot 19 uur (niet in juli en augustus en maandagavonden die een feestdag zijn of een feestdag vooraf gaan)
dinsdag van 10 tot 12 uur
woensdag van 14 tot 16 uur

Op afspraak

stel je opvoedingsvraag

Aanverwante thema's