Naar inhoud

Signalisatievergunning bij bouw- en wegeniswerken

Bij bouw- en wegeniswerken moet de inname van het openbaar domein voldoende  gesignaleerd worden.

Afhandeling

Je aanvraag dien je minstens 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken in.
Dit gebeurt rechtstreeks aan de politiezone HEKLA via edegem@politiehekla.be

Bij werken waarbij een rijrichting of rijbaan tijdelijk zal moeten afgesloten worden, kondig je ter plaatse de verwachte hinder voor het verkeer één week op voorhand aan.

Op basis van het advies van de politie wordt jouw aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na goedkeuring word je door de dienst planning en inrichting schriftelijk op de hoogte gebracht.
U kan hen contacteren via tel.: 03 289 26 50 of via gemeentebestuur@edegem.be

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail