Naar inhoud

Sociaal lenen

SVK

Klein Eigenaarskrediet

De nv Klein Eigenaarskrediet is een kredietvennootschap die sociale leningen toekent. Deze sociale leningen zijn hypotheekleningen bedoeld voor de bouw, de aankoop of de verbouwing van gezinswoningen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er kan tot 100 procent van de geschatte waarde worden geleend. De waarde wordt vastgesteld door de expert van de kredietvennootschap. De sociale leningen zijn bedoeld voor hen die nog geen onroerend goed bezitten, zowel alleenstaanden, samenwonenden als gezinnen, ook indien men een hoger inkomen heeft.

Bereikbaarheid:
Klein Eigenaarskrediet nv
Justitiestraat 21
2018 Antwerpen

tel. 03 238 05 83
e-mail: klein.eigenaarskrediet@online.be
website: www.klein-eigenaarskrediet.be

De kantoren zijn enkel geopend op afspraak.

Sokrema

Sokrema nv is een door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende kredietvennootschap. Zij werd oorspronkelijk opgericht onder de benaming Eigen Heerd in 1892 en Onze Haard in 1899. Na fusies met Familiegeluk uit Mol en De Mechelse Werkmanswoning werd de oorspronkelijke benaming dan gewijzigd in Sokrema, dat de samentrekking is van Sociale Kredietvennootschap.
Sinds 1950 zijn de gemeenten van het kanton Kontich, waaronder de gemeente Edegem, als aandeelhouder toegetreden tot onze kredietvennootschap.

Sokrema nv verleent hypothecaire leningen en kredietopeningen voor het aankopen, bouwen, verbouwen of behouden van sociale woningen. In tegenstelling tot de gangbare mening is het niet het inkomen dat bepalend is voor het bekomen van de sociale lening. Aan het inkomen op zich wordt geen maximumgrens gesteld. Het is de woning zelf die "sociaal" moet zijn. Dit betekent dat de waarde van de woning bepaalde grenzen niet mag overtreffen of dat voor nieuw gebouwde woningen zekere oppervlaktenormen niet mogen overschreden worden. Verder moet het wel gaan om de enige woning van de ontlener, die bestemd is voor eigen gebruik.

De aangeboden rentevoeten zijn zeer laag en de afbetalingen kunnen vast gehouden worden voor de ganse duur van de lening. Bovendien genieten gezinnen met kinderen of mindervaliden extra kortingen op deze rentevoeten.

Bereikbaarheid:
Sokrema nv
Cockerillkaai 3
2000 Antwerpen

tel. 03 480 17 01
fax. 03 488 24 48
e-mail: kantoor.antwerpen@sokrema.be
meer info op: www.sokrema.be

De kantoren zijn enkel geopend op afspraak.

Vlaams Woningfonds

De voorwaarden om een sociale lening te bekomen bij het Vlaams Woningfonds zijn sedert 1 januari 2014 gewijzigd. Het Vlaams Woningfonds biedt goedkope leningen voor gezinnen en alleenstaanden, met of zonder kinderen.

Wel dienen hierbij verschillende voorwaarden te worden vervuld. Meer informatie vind je op www.vlaamswoningfonds.be.

Bereikbaarheid in regio Antwerpen:
Provinciaal kantoor Antwerpen
Bosmanslei 29
2018 Antwerpen

tel. 03 238 60 34
fax. 03 238 16 97
e-mail: ddlant@vlaamswoningfonds.be
meer info op: www.vlaamswoningfonds.be

De kantoren zijn open maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur, en van 12.45 tot 16.30 uur, behalve op vrijdag tot 16 u.

Donderdagvoormiddag gesloten, maar open van 16.30 tot 19.30 uur.

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De voorwaarden om een sociale lening te bekomen bij de VMSW zijn sedert 1 januari 2014 gewijzigd.
De Vlaamse Woonlening biedt goedkope leningen voor gezinnen en alleenstaanden, met of zonder kinderen.

Wel dienen hierbij verschillende voorwaarden te worden vervuld. Meer informatie vind je op www.vmsw.be.

Bereikbaarheid in regio Antwerpen:
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij – Arro Antwerpen
Gijsbrecht Van Deurnelaan 22
2100 Antwerpen

tel. 03 663 77 20
fax. 03 663 77 36
e-mail: info@arroantwerpen.be
meer info op: www.arroantwerpen.be

De kantoren zijn open op maandag en dinsdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag en donderdag van 12.30 tot 16 uur of op afspraak.

Aanverwante thema's