Naar inhoud

Raadsbesluit 18 december 2017 betreffende de opcentiemen op de gewestelijke heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen 2018-2019

Tijdens de zitting van 18 december 2017 keurde de gemeenteraad de vestiging van 75 opcentiemen goed op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019, ten voordele van de gemeente Edegem.

 

 

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's