Naar inhoud

Raadsbesluit 16 december 2019 betreffende de opcentiemen op de gewestelijke heffing op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2020-2025

Tijdens de zitting van 16 december 2019 keurde de gemeenteraad de vestiging van 60 opcentiemen goed op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, ten voordele van gemeente Edegem.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's