Naar inhoud

10 principes van een zusterband

 1. Gelijkwaardigheid tussen beide lokale besturen
  Beide partners hebben evenveel inspraak in het proces.
 2. Wederkerigheid: leren, luisteren en begrijpen van elkaar
  Het is geen eenrichtingsverkeer. Beide lokale besturen kunnen leren van elkaar.
 3. Overstijgen van klassiek donor-ontvangerrelatie
  Ook al blijft de Noordelijke partner in zeker zin de donor omdat het andere bestuur financieel ondersteunt. Toch is het belangrijk aandacht te blijven hebben voor de aanwezige kennis en expertise in de partnergemeente door respect, een open dialoog en wederkerigheid.
 4. Solidariteit
  Een stedenband is een manier om als gemeente in te zetten op internationale solidariteit en mee te bouwen aan een rechtvaardigere wereld
 5. Inspelen op lopende processen
  Het is onmogelijk zomaar projecten te droppen in een stad of gemeente zonder inspraak van het plaatselijke lokale bestuur. Binnen een stedenband moeten alle projecten aansluiten bij processen die al aan de gang zijn en aansluiten bij processen van lokale ontwikkeling, goed bestur, lokale democratie en opbouw van sociaal kapitaal.
 6. Transparantie, openheid en verantwoording
  Alles moet bespreekbaar zijn, ook al gaan de dingen moeilijk. Een open dialoog is hierbij enorm belangrijk.
 7. Professionalisme
 8. Respect voor diversiteit en lokale context
 9. Niet partijpolitiek gebonden
 10. Realiteitszin
  Complex proces op lange termijn.