Naar inhoud

ABC: woordenboek

abc

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling betekent dat onze acties van nu geen gevaar mogen inhouden voor onze achterkleinkinderen. De manier waarop we ons leven nu organiseren moet het voor de toekomstige generaties mogelijk maken in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Ecologie
Ecologie wil letterlijk zeggen ‘de studie van het huishouden’. Het omvat dus niet alleen de kennis van het milieu, maar ook van politiek, sociologie, antropologie, economie enzovoort. Het is een term die alle aspecten van onze samenleving én het milieu, van cultuur én natuur, van mensen en omgeving met elkaar verbindt.

Transitie
Transitie is de overgang naar een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Er is geen welomlijnd einddoel. Het gaat om het zoeken naar en het vinden van nieuwe wegen, het ontmoeten van nieuwe ideeën en mogelijkheden om duurzamer te leven.

Ecologische voetafdruk
Vruchtbare grond, fossiele brandstoffen, water, propere lucht, plaats om afval te stockeren... het is allemaal slechts in beperkte mate beschikbaar. De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel oppervlakte er gebruikt wordt. Rekening houdend met de huidige wereldbevolking en de beschikbare reserves is er 2,1 hectaren beschikbaar per persoon. Dit is het eerlijk aarde aandeel. Toch gebruiken we wereldwijd meer dan de aarde aankan en zijn we dus niet duurzaam bezig. Door het berekenen van je ecologische voetafdruk kom je te weten wat jouw impact op het milieu is.

Biodiversiteit
Biodiversiteit of biologische diversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen,...) binnen een gegeven ecosysteem of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden. Biodiversiteit hangt nauw samen met het klimaat.

Greenwashing
Greenwashing is het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een bedrijf of organisatie dan dat deze daadwerkelijk is. Deze organisatie doet zich voor alsof zij weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema's omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan 'een likje verf'. Bedrijven weten maar al te goed dat 'eco' verkoopt en maken hier soms misbruik van. Als je echt zeker wil zijn van de 'eco'-waarde van je producten, controleer dan op erkende labels en certificaten (biogarantie, Max Havelaar, Europees ecolabel)

Upcycling
Upcycling betekent aan de slag gaan met wat je hebt en het mooier, beter, anders, origineler maken. We moeten het onder invloed van de economische crisis stellen met een slanker budget, wat ons ertoe kan aanzetten om zélf de handen uit de mouwen te steken. Met een aantal afgedankte spullen en een snuifje creativiteit kan je je afgeleefde huisraad in no time opwaarderen tot de meest unieke producten. Zulk zelfgemaakt design geeft een persoonlijke toets aan je woning en oogst gegarandeerd bewonderend blikken.

Cradle to Cradle
De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: waste equals food = afval betekend voedsel.  Remaking the Way We Make Things is een boek uit 2002 over duurzaam ontwerpen van William McDonough en Michael Braungart. Het boek is in het Nederlands vertaald onder de titel Cradle to Cradle – Afval = voedsel. Duurzame ontwikkeling is in 1987 in het Brundtland-rapport gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het streven van Cradle to Cradle (C2C) gaat verder; het voorzien in onze eigen noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien.

FSC
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd.     

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's