Naar inhoud

Rijbewijs Cat. A1, A2, A

Binnen de categorie A zijn volgende regels in voege vanaf 1 mei 2013:

   Categorie A1: max. 125cc en 11 kW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg en driewielers tot maximum 15 kW. ? Raadpleeg de brochure.
   Categorie A2: max. 35 kW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,2kW/kg. OPGELET: dit mag niet afgeleid zijn van voertuigen met meer dan het dubbele vermogen. ? Raadpleeg de brochure.
   Categorie A: alle twee-en driewielers vanaf 15 kW. ? Raadpleeg de brochure.

   Ben je reeds in het bezit van een rijbewijs A1 of A2 en wil je het rijbewijs A2 of A behalen, dan moet je een praktijkopleiding volgen en het praktijkexamen voor de nieuwe categorie afleggen.

   Ben je nog niet in het bezit van rijbewijs A1, A2 of A maar wil je daar verandering in brengen, dan dien je een theoretisch en praktisch examen af te leggen. kijk goed de minimumleeftijden na voor welk rijbewijs je in aanmerking komt!

   Ben je in het bezit van een rijbewijs B afgegeven voor 1 mei 2011 dan mag je een motor categorie A1 besturen. Dit is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied. Om in het buitenland te rijden moet je in bezit zijn van een rijbewijs categorie A1.

   Ben je sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs B afgegeven na 1 mei 2011, dan mag je een motor categorie A1 besturen op voorwaarde dat je 4 uur opleiding volgt in een erkende rijschool. Er zal een code 372 aangebracht worden op je rijbewijs. Dit is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied. Om in het buitenland te rijden moet je in bezit zijn van een rijbewijs categorie A1.

   Afhandeling

   • Bij de aanvraag:
    • De identiteitskaart.
    • Aanvraagformulier rijbewijs (indien geslaagd voor examen) + voorlopig rijbewijs of oud rijbewijs
    • Standaard wordt de foto van de identiteitskaart gebruikt voor het rijbewijs. Indien men hierop niet meer lijkt of men wenst zelf uitdrukkelijk een andere foto, dan moet men er eentje meebrengen.  Dit wordt ingescand, het origineel krijgt men terug.

   De aanvraag gebeurt door de persoon zelf. Indien het aanvraagformulier correct getekend is, kan iemand anders de aanvraag doen.

   Bij het afhalen:

    • Het voorlopig rijbewijs of oude rijbewijs (of attest van verlies/diefstal)
   • Het afhalen kan door iemand anders gebeuren

   Meebrengen

   Het afhalen kan door iemand anders gebeuren, zonder dat er een volmacht nodig is.
   Het voorlopig of oude rijbewijs dient wel afgegeven te worden.

   Kosten

   Het elektronisch rijbewijs kost 25 EUR.

   Wie

   Nieuw vanaf mei 2013 is de toegangsleeftijd voor de verschillende categorieën van het rijbewijs:

   AM 16 jaar
   A1 18 jaar (rechtstreeks door min. 9 u opleiding in rijschool + examens theor. en praktijk)
   A2 20 jaar (rechtstreeks door min. 9 u opleiding in rijschool + examens theor. en praktijk) of geleidelijke toegang = 2 jaar  rijbewijs A1 + 4 uur opleiding in rijschool
   A 22 jaar (rechtstreeks door min. 9 u opleiding in rijschool + examens theor. en praktijk) of geleidelijke toegang = 2 jaar
   rijbewijs A2  + 4 uur opleiding in rijschool

   * het theoretisch examen moet niet opnieuw worden afgelegd, indien de kandidaat reeds houder is van een rijbewijs geldig voor categorie A1 of A2.

   Extra informatie

   Opgelet: sinds de invoering van het elektronisch rijbewijs wordt geen duplicaat meer afgeleverd.  Bij verlies of diefstal wordt een nieuwe aanvraag gedaan.  Tussen aanvraag en aflevering kan de politie in haar systeem controleren of men een rijbewijs heeft aangevraagd.

   Praktisch

   Publieke dienstverlening

   Gemeentehuis
   Gemeenteplein 1
   2650 Edegem

   BTW BE 0207.537.933


   Tel:  03 289 26 50
   E-mail

   Openingstijden

   alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
   woensdag van 8.30 tot 14 uur
   maandagavond van 16 tot 19 uur

   We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

   • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
   • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
   • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

   Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

   Aanverwante thema's