Naar inhoud

Buurtinformatienetwerk (BIN)

logo BIN

Ook als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in jouw wijk of straat. Je kan zelf een BIN oprichten of lid worden van een bestaande BIN in je buurt.

Wat is een BIN?

Een BIN of buurtinformatienetwerk is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Hoe werkt het?

  • Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie. De politie gaat na wat er aan de hand is.
  • Ze kan een patrouille sturen en/of een dringend BIN-bericht versturen naar alle leden.
  • Een dringend BIN-bericht wordt verspreid via telefoon (vast of mobiel afhankelijk van de keuze van het BIN-lid). In dit bericht vraagt de politie alertheid van de BIN-leden.
  • De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken.

Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Wat is een BIN-Z?

Een BIN-Z of buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers werd speciaal in het leven geroepen voor uitbaters van winkels of horecazaken, dokter, apothekers enzovoort. 

Het systeem werkt hetzelfde, alleen geven zij op die manier bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven door, terwijl bij de gewone BIN’s de nadruk meer ligt op het voorkomen van woninginbraken.

Structuur in Edegem

Edegem telt momenteel vijf buurtinformatienetwerken: vier voor burgers en één voor zelfstandigen.  Vier BIN’s zijn geografisch gespreid over de wijken van de gemeente, namelijk BIN-Buizegem, BIN-Centrum, BIN-Elsdonk en BIN-Molenveld. De dagelijkse werking gebeurt onder de koepel van de BIN-Edegem-stuurgroep.

Het vijfde netwerk is WIN-EZO, het winkelinformatienetwerk voor zelfstandigen.

Meer info? 

Wil je meer weten over de buurtinformatienetwerken? Raadpleeg de website www.binedegem.be. Via deze website kan je jezelf gratis als BIN-lid laten registreren. Elk BIN-lid ontvangt regelmatig een BIN-bulletin waarin verschillende preventietips onder de aandacht worden gebracht en waarin nieuwe modus-operandi worden besproken, naast andere weetjes die verband houden met veiligheid.

Contact

Via info@binedegem.be kan je in contact komen met het buurtinformatienetwerk. Voor verdere vragen kan je eveneens contact opnemen met het BIN-secretariaat of met de BIN-coördinatoren van de wijk.

BIN-secretariaat: Freddy Nachtegael, Willem Herreynsstraat 60, tel. 0486 53 09 15 of 03 457 59 22

BIN-Buizegem: Luc Van den Bossche, Pastoor Wouterstraat 15/1, tel. 0475 73 85 18

BIN-Centrum: Helena Stienen, De Wieken 16, tel. 0498 77 06 44 en Stefan Bruyninx, Archimedeslaan 3 bus 2, tel. 0473 21 67 47 of 0490 58 32 81

BIN-Elsdonk: Julien Delarbre, Rozenhof 5, tel. 0499 73 18 81

BIN-Molenveld: Jason Celen, Pieter Van den Bemdenlaan 114, tel. 0470 82 53 41 en Paul Van Ishoven, Drie Eikenstraat 351, tel. 0498 52 14 74

WIN-EZO: ezo@edegem.be

Praktisch

Welzijn

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's