Naar inhoud

Week 2 is van start gegaan

Gescheiden afval aan de andere kant van de wereld

Tijdens de twee dagen rust werden batterijen van de delegatie uit Edegem opgeladen. 

De voorbije week hebben ze een beter zicht gekregen op de ruimtelijke ordening in San Jerónimo. De vele vergaderingen met de dienst Ruimtelijke Ordening, die pas sinds 1,5 jaar bestaat, zijn verhelderend. Ook met burgemeester Policarpo werd al veel van gedachten gewisseld.

Ruimtelijke ordening zit duidelijk in de lift: op de 3 niveaus (Regionaal – Provinciaal en Lokaal) zijn ze allemaal bezig met het opstellen van plannen. San Jerónimo is op dit moment vooral bezig twee plannen op te stellen rond mobiliteit en het gebruik van de gronden. Met deze input kunnen ze meer druk zetten op de provincie om het huidig provinciaal plan aan te passen.

Naast een enorme bevolkingsexplosie en een bouwwoede heeft San Jerónimo nog enkele belangrijke geologische aspecten die impact hebben op de ruimtelijke ordening. Samen met de dienst Ruimte Ordening en een geoloog trok de delegatie een hele dag op pad om via allerlei zichten op de vallei en de bergen vat te krijgen op de ruimtelijke structuur en de gevaren van de natuur (grondverzakkingen, aardbevingen en water). Heel interessant!

Een bijkomend probleem zijn de bergdorpen. San Jerónimo telt 11 bergdorpen. Deze gemeenschappen hebben de meeste (bijna alle) open ruimtes rond de stad en in de bergen in handen. Een wet zegt dat zij eigenaar zijn van deze gronden en mogen doen en laten wat ze willen. Volgens burgemeester Policarpo heeft de gemeente wel een stok achter de deur. Dit is vooral van belang voor de bergdorpen die gronden hebben aan de rand van de gemeente en zo de laatste open ruimte in handen hebben. De bergdorpen hebben gronden, de gemeente middelen.

De gemeente zorgt voor de nutsvoorzieningen en de aansluitingen op de riolering. De burgemeester maakt zich sterk geen nutsvoorzieningen en wegen aan te leggen als ze bouwen in een zone die eigenlijk landbouwzone is. Wanneer de bergdorpen de grond willen bebouwen, zullen ze eerst een 'herbestemming' moeten gaan onderhandelen met de provincie. Wat dan hopelijk niet lukt.

Goed nieuws is dat ze bezig zijn met de opmaak van een digitaal kadasterplan voor heel San Jerónimo. Dit is opgelegd door de staat en zal centraal bewaard worden in Lima. Het kadasterplan zou de wissel van een bestuur dus moeten overleven.  De dienst ruimtelijke ordening ziet het kadasterplan als basis voor heel veel verdere acties (opmaak van plannen, koppelen van vergunningen, zicht op aantal woningen en bevolking enz... )

Zelf ziet de delegatie al enkele mogelijkheden hoe wij als gemeente binnen de stedenband kunnen bijdragen. Daarbij wordt vooral gedacht aan het vormen van de dienst ruimtelijke ordening en het sensibiliseren van de bevolking met extra aandacht voor de bergdorpen. Deze week zijn er dus nog veel overleg- en uitwisselingsmomenten gepland.

Aanverwante thema's