Naar inhoud

San Jeronimo - Wist je dat ...

Straatnaambord mét logo van gemeente Edegem

… het gemeentepersoneel voor het grootste deel uit vrouwen bestaat omdat ze betrouwbaarder zijn en blijkbaar harder werken

… de dienst planning & inrichting en uitvoering meer dan 500 personeelsleden telt

… iedere reden goed is om een officiële receptie te houden, nieuwe sanitaire blokken op de compostinstallatie, vuilniswagens

…burgemeester en de 7 schepenen in een pick-up, opeengeplakt, worden afgezet op officiële plechtigheden

… de schepenen om het jaar van bevoegdheid wisselen

… de burgemeester hier 7 dagen op 7 aanwezig is en beschikbaar voor de inwoners

…de straatnaambordjes het logo van Edegem hebben (noot: het ophangen van straatnaamborden is een project mede gefinancierd door Edegem en kadert in het thema ruimtelijke ordening)

Aanverwante thema's