Naar inhoud

Registratie van een begraving of bijzetting op de begraafplaats

Als je een begraving, verstrooiing of bijzetting van de as op de gemeentelijke begraafplaats wil, moeten je dit melden. Zo kunnen voorbereidende werken worden uitgevoerd en zal de grafmaker aanwezig zijn op het ogenblik van de lijkbezorging.

Afhandeling

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis of samen met overlijdensaangifte
via fax of mail (balie.burgerzaken@edegem.be).

Meebrengen

  • Persoonsgegevens van de overledene (rijksregisternummer)
  • Gegevens over de geplande lijkbezorging: plaats en datum van overlijden, soort lijkbezorging (begraving in de gewone lijn, asverstrooiing, nieuwe concessie, …), datum en uur op de begraafplaats
  • Informatief voor de grafmaker: datum en uur van de kerkelijke of burgerlijke plechtigheid

Kosten

Afhankelijk van de situatie, is de begraving gratis, moet een concessietarief of een inkomtaks betaald worden.

Wanneer

De toestemming tot begraving mag niet verleend worden voor het verstrijken van een termijn van vierentwintig uur.

Wie

Elke persoon woonachtig of overleden te Edegem heeft het recht om op de begraafplaats van Edegem een gratis lijkbezorging te laten verzorgen. Tot deze categorie behoren eveneens:

  • personen die effectief in Edegem wonen maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de registers;
  • personen die vanuit Edegem uitgeschreven werden naar een rust- of verzorgingstehuis, serviceflat of voor verzorging door familie buiten Edegem

Alle andere personen kunnen op de begraafplaats in Edegem begraven worden mits het nemen van een concessie of het betalen voor een inkomtaks bij een asverstrooiing.

Wat ontvang je?

De registratie gaat rechtstreeks naar de grafmaker.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's