Naar inhoud

Verkiezingen: voorzitter/bijzitter voor één dag

Bijzitters en voorzitters tijdens de verkiezingen

De bijzitters en voorzitters spelen een fundamentele rol in het goede verloop van de verkiezingen. Via hun taak zorgen deze burgers ervoor dat er democratische verkiezingen plaatsvinden. Als u voor deze taak uitgekozen werd, wees daar dan trots op. Een kleine bezoldiging zal uw burgerlijke toewijding belonen.

Hoe worden de stembureaus samengesteld?

Bij de Federale, Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 zullen er 19 stembureaus geopend worden in Edegem. Elk bureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris, vijf bijzitters en vijf plaatsvervangende bijzitters.

We merken hierbij op dat er in de stembureaus ook permanent getuigen aanwezig kunnen zijn. Die worden aangewezen door de kandidaten en zien toe op het goede verloop van de verrichtingen. Hoewel ze aanwezig zijn in het bureau, zijn ze geen lid van het stembureau.

Wat is de taak van de bijzitters en voorzitter?

De dag van de verkiezingen spelen de bijzitters en de voorzitter van het stembureau een erg belangrijke rol. Zij moeten immers waken over het goede verloop van de stemverrichtingen en moeten ervoor zorgen dat er echt democratische verkiezingen plaatsvinden. Hun taak bestaat er onder andere in de identiteit van elke kiezer te controleren, alsook het feit of die kiezer op de kiezerslijst voorkomt. Ze zien er ook op toe dat niemand twee keer stemt. Bij het sluiten van het stembureau helpen ze bij het opstellen van de processen-verbaal en van de documenten voor het afsluiten van de verrichtingen.

Bijzitter of voorzitter zijn: is dat een vervelende klus?

Aangewezen worden als bijzitter hoeft u niet als onaangenaam werk te bekijken. Wel integendeel. Het gaat feitelijk om een unieke kans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven van uw gemeente. Echte democratische verkiezingen kunnen pas georganiseerd worden als de kiezers vrij hun voorkeur voor een kandidaat kunnen bepalen. Maar er moeten ook kiezers toezien op het goede verloop van de verkiezingen en erover waken dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden.

De aanwezigheid van bijzitters in de stembureaus is dus een ernstige waarborg voor een democratische stemming.

Kan een bijzitter zijn aanwijzing weigeren?

Nee. De functie van bijzitter uitoefenen is een wettelijke plicht. Wie zich daaraan zou willen onttrekken riskeert een boete die tot 1.000 euro kan oplopen.

Wanneer een bijzitter zijn oproeping ontvangt, heeft hij 48 uur om de gemeente in voorkomend geval op de hoogte te brengen van zijn legitieme verhindering.

Is de functie van bijzitter bezoldigd? 

De bijzitters van de stembureaus krijgen een zitpenning als vergoeding. Deze is belastingvrij.

Wil je graag voorzitter/ bijzitter zijn voor 1 dag? Laat het ons weten via mail: balie.burgerzaken@edegem.be of kom gerust eens langs
bij de publieksbalie, dagelijks geopend van 8u30 tot 17u00.

 

Wetgeving

Alle wetgeving omtrent de verkiezingen kan u vinden op www.vlaanderenkiest.be

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's