Naar inhoud

Kapvergunning voor het vellen van hoogstammige bomen

Voor het vellen van een hoogstammige boom is een stedenbouwkundige vergunning of een kapvergunning nodig.

In het Vlaamse decreet wordt elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter beschouwd als een hoogstammige boom.

In ons gemeentelijk kapreglement wordt elke boom die op 1,50m hoogte een stamomtrek heeft van minstens 50 cm beschouwd als een hoogstammige boom.

Een kapvergunning in plaats van een stedenbouwkundige vergunning is vereist als de boom zich in een woon- of industriegebied op minder dan 15 meter van een vergunde woning of bedrijfsgebouw bevindt.

De stedenbouwkundige aanvraag verloopt via het formulier ‘stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken’.

De kapvergunning verloopt via een ‘gemeentelijk aanvraagformulier voor het vellen van hoogstammige bomen’.

Meebrengen

Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de nodige bijlagen:

 • situatieschets of satellietkaart met duidelijke aanduiding waar de boom zich bevindt;
 • omschrijving;
 • voorstel tot heraanplanting;
 • fotomateriaal:
  - Minstens 2 duidelijke overzichtsfoto’s per boom waaruit de standplaats in de tuin blijkt
  - 1 foto van de schors
  - 1 foto van de bladeren en/of knoppen (In geval van afwezigheid van bladeren omwille van de winter moet de boomsoort worden vermeld)
  - Indien mogelijk: foto’s van de mogelijke gebreken of aanleiding tot de aanvraag
 • indien van toepassing: goedkeuring (mede)-eigenaar

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Wanneer

Tijdens de openingsuren van de balie.

Wie

Elke inwoner, eigenaar of gebruiker van een eigendom in Edegem

Wat ontvang je?

Bij het indienen van de aanvraag krijg je een onvangstbewijs.

Je ontvangt nadien per brief brief de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Je krijgt een toelating, een toelating met heraanplantingsverplichting of een weigering.

Extra informatie

Als de boom deel uitmaakt van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsplannen, heb je een kapmachtiging of vergunning voor ontbossing nodig. Dit verloopt via dit formulier: "Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos"

Vooraleer je overgaat tot ontbossing moet je eerst een compensatievoorstel in te dienen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos&Groen.

Daarna dien je het goedgekeurde compensatievoorstel samen met de 'stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken' in bij het gemeentebestuur.

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's