Naar inhoud

Meldingsprocedure voor klasse 3 inrichtingen

Vlarem I, het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, bevat een meldingsprocedure voor ‘klasse 3 inrichtingen’. Dit zijn activiteiten met geringe milieu-impact, waarbij de wetgever ervan uitgaat dat een milieuvergunning niet nodig is.

Als je wil nagaan of je een milieuvergunning van klasse 3 nodig hebt, kan je dit opzoeken aan de hand van de rubriekenlijst van Vlarem.

Voer je uitsluitend klasse 3 activiteiten uit in je bedrijf of wil je als klasse 2 inrichting een nieuwe klasse 3 activiteit uitvoeren op een reeds eerder vergund perceel, dan moet je dit melden aan het college van burgemeester en schepenen. Je doet dit in de gemeente waar je bedrijf gelegen is.

Een klasse 1 inrichting die een nieuwe klasse 3 activiteit wil uitoefenen op een reeds eerder vergund perceel, meldt dit bij aan de deputatie: Provincie Antwerpen, dienst milieuvergunningen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Meebrengen

Een volledig ingevuld meldingsformulier en bijlagen:

 • melding klasse 3 – formulier bijlage 3B van VLAREM I: in 3 exemplaren
 • melding overname vergunde inrichting klasse 2– formulier bijlage 3C van VLAREM I: in 1 exemplaar
 • mededeling van kleine verandering of melding klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 2 – formulier 3A van VLAREM I: in 5 exemplaren

Kosten

 • 130 euro voor een akteneming van een melding klasse 3;
 • 130 euro voor de akteneming van een melding van overname van een vergunde inrichting;
 • 162,50 euro voor de akteneming van een mededeling van kleine verandering van een bestaande inrichting klasse 2.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wanneer

Tijdens de openingsuren van de balie of op afspraak met de milieuambtenaar.

Wie

Alle bedrijven, verenigingen en particulieren die ingedeelde inrichtingen conform indelingslijst VLAREM I willen exploiteren op het grondgebied van Edegem.

Wat ontvang je?

Indien je je dossier persoonlijk in aan de centrale balie van het gemeentehuis, dan ontvang je een ontvangstbewijs. Bij het indienen per post geldt het bewijs van je aangetekende zending als ontvangstbewijs.

Na behandeling van je dossier ontvang je:

 • een aktename al dan niet met bijzondere voorwaarden;
 • een ontvangstmelding bij overname met weergave van de geldige overgenomen vergunningen;
 • een aktename van verandering al dan niet met bijzondere voorwaarden of een weigering. Bij weigering is de mededeling het voorwerp van een nieuwe aanvraag klasse 2.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's