Naar inhoud

Stedenbouwkundige meldingsplicht

Voor bepaalde situaties heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Het alternatief is de meldingsplicht.

Het gaat bijvoorbeeld om volgende werken:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
  • zorgwonen (zie verder: ‘extra informatie’)

Melden is enkel mogelijk als je project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij het gemeentebestuur. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat. Dat kan via e-mail: gemeentebestuur@edegem.be, telefonisch: 03 289 2650 of persoonlijk op afspraak: www.edegem.be/afspraak

De werken moeten worden gemeld aan de gemeente met een meldingsformulier.

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college van burgemeester en schepenen akte van de melding binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Een affiche van de aktename van de melding wordt door de melder gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de melding betrekking heeft.

Wanneer mag ik met de werken beginnen?
Na ontvangst van de aktename kan je de werken uitvoeren. Behalve wanneer je een brief ontvangt dat de geplande werken niet in aanmerking komen voor melding.

Aktenames van meldingen kunnen ook in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom is een aanplakking ter plaatse van 30 dagen steeds verplicht.Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

Meebrengen

Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen. Stel uw dossier samen met behulp van:

  • de aanstiplijst bij eenvoudige dossiersamenstelling (wanneer geen architect verplicht is)
  • de aanstiplijst bij uitgebreide dossiersamenstelling (wanneer een architect wel verplicht is).

Je dient twee exemplaren van de plannen en documenten te bezorgen.

Kosten

Gratis

Waar?

Maak een afspraak via www.edegem.be/afspraak. Je dossier wordt dan ter plaatse meteen op gecontroleerd op volledigheid. 

Je dossier aangetekend opsturen kan ook. Richt je brief naar: Gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem. Je krijg een bericht van ons wanneer je dossier niet volledig is.

Wie

Iedereen (Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die een werk met beperkte ruimtelijke impact plant op het grondgebied Edegem.

Wat ontvang je?

Een ontvangstbewijs dat de melding is ingediend.

Extra informatie

Sinds 1 september 2009 is zorgwonen meldingsplichtig in plaats van vergunningsplichtig, op voorwaarde dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning.

Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig. Indien deze bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruikt zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daarvoor een stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van de woning vereist.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's