Naar inhoud

Stedenbouwkundig attest

Als je zekerheid wil over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag indient, dan vraag je eerst een stedenbouwkundig attest aan.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgegeven door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp en is twee jaar geldig.

Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

Meebrengen

Je dossier voor het verkrijgen van een stedenbouwkundig attest dient het volgende te bevatten:

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • minstens drie kleurenfoto's van de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen
 • een inplantingsplan op een schaal van 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250, 1/500, 1/1000 of 1/1250, met vermelding van de huidige toestand van het goed, met name:
  • het goed en de belangrijkste afmetingen ervan
  • de noordpijl
  • de breedte en de naam van de aanpalende wegen
  • de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen, en de afmetingen ervan
  • het reliëf van de bodem en de aanwezige beplanting
 • minstens drie foto's van de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen
 • de profieltekeningen van de gebouwen op de aanpalende percelen,, met vermelding van de ingeschreven maten, zo er zich gebouwen op deze percelen bevinden
 • een opgave van de erfdienstbaarheden
 • een of meer schetstekeningen op een schaal van 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250 of 1/500. In het aanvraagformulier vind je terug welke aanduidingen dient te maken op je schets. Deze zijn afhankelijk van het onderwerp van je aanvraag.

Kosten

De kosten voor aflevering van een stedenbouwkundig attest bedragen 65 euro.
Wanneer een negatief stedenbouwkundig attest wordt afgegeven, krijg je de 65 euro terug.

Het afleveren van een planologisch attest bedraagt 162,50 euro.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wie

Iedereen (Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die werken plant op het grondgebied Edegem.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.

Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs, een bewijs dat je dossier volledig is, en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend. Na 75 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's