Naar inhoud

Verkavelingsverzaking of eenzijdige afstand van een verkaveling

Door te verzaken aan een verkavelingsvergunning doe je afstand van de rechten die je verkregen hebt door die vergunning (onder andere de zekerheid dat je een bouwvergunning gaat krijgen als de aanvraag conform de verkavelingsvoorwaarden is).

Meebrengen

Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
 • begeleidend schrijven waarin je meldt dat het om een verzaking gaat en duidelijk omschrijft over welke kavels het gaat
 • eigendomsattesten van iedere eigenaar binnen de grenzen van de verkaveling

Elke eigenaar binnen de verkaveling moet de verzaking ondertekenen voor akkoord. De ondertekening moet de volgende gegevens bevatten:

 • naam
 • adres
 • voor akkoord
 • handtekening
 • datum

Er mag geen discussie mogelijk zijn over welke verkaveling het gaat. Vermeld alle referenties van de verkavelingsvergunning, zoals intern nummer, datum van vergunning, adres, … Deze gegevens kan je opvragen aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Kosten

De kosten voor de afgifte van de aktename door het college van burgemeester en schepenen in geval van verkavelingsverzaking bedragen 100 euro. Je moet deze kosten niet onmiddellijk aan de balie betalen, maar ontvangt hiervan later een factuur.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wanneer

De verkavelaar kan eenzijdig afstand doen, wanneer de uitvoering nog niet gestart is. Met uitvoering wordt bedoeld: het stellen van rechtshandelingen (verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht) of het uitvoeren van de werken opgelegd in de verkavelingsvergunning.

Wanneer er met de uitvoering is gestart, kan enkel aan de vergunning worden verzaakt door de eigenaar van alle kavels of op initiatief van één van de eigenaars mits akkoord van alle andere eigenaars.

Wie

 • de verkavelaar: wanneer de uitvoering nog niet gestart is
 • de eigenaar van alle kavels of één van de eigenaars mits akkoord van alle andere eigenaars, wanneer met de uitvoering is gestart

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs dat de vraag tot verkavelingsverzaking of eenzijdige afstand van de verkavelingsvergunning is ingediend.

In geval van verkavelingsverzaking ontvang je een kennisgeving van de akteneming door het college van burgemeester en schepenen.

In geval van een eenzijdige afstand ontvang je verder niets.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's