Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is

Met een stedenbouwkundige vergunning geeft het gemeentebestuur toelating om een constructie te bouwen, te verbouwen, te herbouwen of af te breken.

Alle werken die:

 • niet vrijgesteld zijn van vergunning
 • niet meldingsplichtig zijn
 • niet moeten ingediend worden op basis van een stedenbouwkundige aanvraag:
  • met eenvoudige dossiersamenstelling
  • voor technische werken
  • voor terreinaanlegwerken

worden aangevraagd met een ‘uitgebreide dossiersamenstelling’.

Bij werken met een uitgebreide dossiersamenstelling is de medewerking van een architect verplicht.

Meebrengen

Volgende documenten zijn vereist, je kan hiervoor de aanstiplijst volgen:

 • vergunningsaanvraagformulier, in viervoud
  •  *beschrijvende nota (het voorwerp van de aanvraag, de ruimtelijke context van de geplande werken), in viervoud
 • Beschrijving inzake integrale toegankelijkheid
 • tekeningen van de geplande werken, in zesvoud
  • een liggingsplan
  • een omgevingsplan
  • een inplantingsplan
  • minstens één terreinprofiel
  • *tekeningen van de geplande werken of handelingen op een grotere schaal (1/50 of 1/100)
 • minstens zes kleurenfoto’s van het terrein of gebouw en aanpalende percelen, in viervoud
  • Model I: gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting
  • Model II: gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting
 • *formulier voor statistiek van de bouwvergunningen, in viervoud
 • *milieueffectenrapport, in viervoud
 • *een voorstel tot compensatie en indien nodig een eensluidend verklaard afschrift van de ministeriële beslissing tot ontheffing van het verbod tot ontbossing, als de aanvraag een ontbossing met zich meebrengt die gecompenseerd moet worden, in viervoud
 • *een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone, in viervoud
 • *advies inzake toegankelijkheid, in viervoud
 • *attest van de VMSW ivm kredieteenheden, in viervoud
 • *mobiliteitsstudie, in viervoud
 • *bijkomende foto’s als de aanvraag strekt tot het slopen van een constructie die opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, in viervoud

* Deze documenten zijn enkel nodig onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vind je terug op de aanstiplijst.

Indien er adviezen moeten aan andere overheden of diensten (bv. het Vlaams gewest wanneer je langs een gewestweg woont), worden aangevraagd, moet je extra plannen indienen (1 per gevraagd advies). Informeer je hierover aan het loket van het gemeentehuis.

Kosten

De kosten voor het afgeven van een stedenbouwkundig vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling bedragen 130 euro. Je ontvangt hiervan binnen de 14 dagen na afgifte van je dossier een factuur.

In geval van weigering van je dossier, krijg je de 130 euro terugbetaald.

In een aantal gevallen betaal je ook een waarborg voor eventuele schade aan het openbaar domein. Wanneer na beëindiging van de werken geen schade werd toegebracht aan het openbaar domein, krijg je deze waarborg terug. De waarborgkosten bij nieuwbouw en verbouwing bedragen 40 euro per lopende meter perceelbreedte.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

In Edegem kan dit ook digitaal: via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan je je stedenbouwkundige aanvraag of melding digitaal indienen. Het digitale aanvraagdossier is zo automatisch beschikbaar voor de vergunningverlenende overheid en de adviesinstanties. Deze werkwijze biedt heel wat voordelen. Het proces verloopt sneller, eenvoudiger en transparanter.

Hoe werkt het?


Surf met je elektronische identiteitskaart naar het Omgevingsloket. Een helpdesk beantwoordt je eventuele vragen.

Wie

Iedereen (Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die werken plant op het grondgebied Edegem.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.

Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs, een bewijs dat je dossier volledig is, en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend. Na maximum 105 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's