Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken

Met een stedenbouwkundige vergunning geeft het gemeentebestuur toelating om een constructie te bouwen, te verbouwen, te herbouwen of af te breken.

Bepaalde werken (voor zover het geen gebouwen betreft) kan het gemeentebestuur vergunnen als ‘terreinaanlegwerken’.

 • 1.ontbossen in de zin van het Bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;
 • 2.hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voor zover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
 • 3.het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
 • 4.een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
  • het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
  • het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
  • het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
  • het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;
 • 5.recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voor zover geen gebouwen worden opgericht.

Meestal heb je voor terreinaanlegwerken geen architect nodig, en kan je een dossier indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling. Om hier zeker van te zijn neem je best contact op met het gemeentehuis.

Meebrengen

Volgende documenten zijn vereist, je kan hiervoor de aanstiplijst volgen:

 • verguningsaanvraagformulier, in viervoud
 • beschrijvende nota (het voorwerp van de aanvraag, de ruimtelijke context van de geplande werken), in viervoud
 • tekeningen van de geplande werken, in zesvoud
  • een liggingsplan
  • een omgevingsplan
  • een inplantingsplan
  • minstens één terreinprofiel
  • tekeningen van de geplande werken of handelingen op een grotere schaal (1/50 of 1/100)
   • * Plattegronden
   • * Minstens één doorsnede
 • minstens zes kleurenfoto’s van het terrein, in viervoud
 • milieueffectenrapport, in viervoud
 • compensatieformulier voor ontbossingen, in viervoud
 • passende beoordeling, in viervoud

* deze documenten zijn enkel nodig onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vind je terug op de aanstiplijst.
Indien er adviezen moeten aan andere overheden of diensten (bv. het Vlaams gewest wanneer je langs een gewestweg woont), worden aangevraagd, moet je extra plannen indienen (1 per gevraagd advies). Informeer je hierover aan het loket van het gemeentehuis.

Kosten

De kosten voor het afgeven van een stedenbouwkundig vergunning voor terreinaanlegwerken bedragen 97,50 euro. Je ontvangt hiervan binnen de 14 dagen na afgifte van je dossier een factuur.

In geval van weigering van je dossier, krijg je de 97,50 euro terugbetaald.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wie

Iedereen (Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die werken plant op het grondgebied Edegem.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.
Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs, een bewijs dat je dossier volledig is, en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend. Na maximum 105 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's