Naar inhoud

Tenlasteneming van een niet-Belg

Maak een afspraak 

Iemand die voor een kort verblijf van maximaal drie maanden naar België wil komen, moet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft. In de praktijk wordt veelal verwacht dat hij of zij een attest van tenlasteneming vanwege een kredietwaardig persoon kan voorleggen.

Iedereen, Belg of niet-Belg, die voor onbepaalde duur in België mag verblijven en die kredietwaardig is, kan iemand ten laste nemen tijdens de duur van een kort verblijf. Deze persoon is de garant. Dit vraag je aan door middel van een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis).

Dit document heeft de bezoeker nodig om een toeristenvisum te krijgen om naar België te komen of om toegang te krijgen tot ons grondgebied als hij of zij niet visumplichtig is. Het geldt als garantie dat alle verblijfskosten en de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring zullen worden betaald.

Het lokaal bestuur legaliseert de handtekening op het formulier. De dienst Vreemdelingenzaken in Brussel oordeelt vervolgens geval per geval of de garant voldoende kredietwaardig is.

Als de vreemdeling zijn visumaanvraag indient bij het consulaat van een andere Schengenlidstaat die in zijn land als vertegenwoordiger van België optreedt, moet de garant bij de ondertekening van de bijlage 3bis melden aan de gemeente dat hij een verbintenis tot tenlasteneming aangaat voor een visumplichtige vreemdeling en aangeven bij welk consulaat de visumaanvraag zal worden ingediend.

Het lokaal bestuur moet de gelegaliseerde originele tenlasteneming en de bewijsstukken vervolgens overmaken aan de DVZ die de financiële draagkracht van de garant beoordeelt. Nadat de DVZ de verbintenis tot tenlasteneming heeft teruggestuurd naar de gemeente nodigt die laatste de garant uit om ze op de gemeente te komen afhalen op de datum vermeld in de bijlage 3bis.

De betrokken vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden vanaf die datum om de door DVZ aanvaarde tenlasteneming voor te leggen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van zijn visumaanvraag.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de garant.
  • De laatste drie loonfiches of het laatste aanslagbiljet van de garant.

Kosten

Gratis

Wie

Iedere Belgische of niet-Belgische inwoner van Edegem die garant wil staan voor een bezoeker die gedurende een kort verblijf van maximaal drie maanden in België wil verblijven.

Wat ontvang je?

  • Het formulier ‘verbintenis tot tenlasteneming’ (bijlage 3 bis) met gelegaliseerde handtekening onmiddellijk indien aanvraag in Belgisch Consulaat.
  • Indien aanvraag visum gebeurd in de ambassade van een andere Schengenstaat wordt de bijlage 3bis met alle bewijsstukken eerst naar DVZ verstuurd.
  • Een informatiebrochure voor de garant.
  • Bewijs van gezinssamenstelling
  • Kopie van de identiteitskaart

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's