Naar inhoud

Tenlasteneming van een niet-Belg

Iemand die voor een kort verblijf van maximaal drie maanden naar België wil komen, moet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft. In de praktijk wordt veelal verwacht dat hij of zij een attest van tenlasteneming vanwege een kredietwaardig persoon kan voorleggen.

Iedereen, Belg of niet-Belg, die voor onbepaalde duur in België mag verblijven en die kredietwaardig is, kan iemand ten laste nemen tijdens de duur van een kort verblijf. Deze persoon is de garant. Dit vraag je aan door middel van een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis).

Dit document heeft de bezoeker nodig om een toeristenvisum te krijgen om naar België te komen of om toegang te krijgen tot ons grondgebied als hij of zij niet visumplichtig is. Het geldt als garantie dat alle verblijfskosten en de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring zullen worden betaald.

Het gemeentebestuur legaliseert de handtekening op het formulier. De dienst Vreemdelingenzaken in Brussel oordeelt vervolgens geval per geval of de garant voldoende kredietwaardig is.

Als de vreemdeling zijn visumaanvraag indient bij het consulaat van een andere Schengenlidstaat die in zijn land als vertegenwoordiger van België optreedt, moet de garant bij de ondertekening van de bijlage 3bis melden aan de gemeente dat hij een verbintenis tot tenlasteneming aangaat voor een visumplichtige vreemdeling en aangeven bij welk consulaat de visumaanvraag zal worden ingediend.

De gemeente moet de gelegaliseerde originele tenlasteneming en de bewijsstukken vervolgens overmaken aan de DVZ die de financiële draagkracht van de garant beoordeelt. Nadat de DVZ de verbintenis tot tenlasteneming heeft teruggestuurd naar de gemeente nodigt die laatste de garant uit om ze op de gemeente te komen afhalen op de datum vermeld in de bijlage 3bis.

De betrokken vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden vanaf die datum om de door DVZ aanvaarde tenlasteneming voor te leggen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van zijn visumaanvraag.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de garant.
  • De laatste drie loonfiches of het laatste aanslagbiljet van de garant.

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Wie

Iedere Belgische of niet-Belgische inwoner van Edegem die garant wil staan voor een bezoeker die gedurende een kort verblijf van maximaal drie maanden in België wil verblijven.

Wat ontvang je?

  • Het formulier ‘verbintenis tot tenlasteneming’ (bijlage 3 bis) met gelegaliseerde handtekening onmiddellijk indien aanvraag in Belgisch Consulaat.
  • Indien aanvraag visum gebeurd in de ambassade van een andere Schengenstaat wordt de bijlage 3bis met alle bewijsstukken eerst naar DVZ verstuurd.
  • Een informatiebrochure voor de garant.
  • Bewijs van gezinssamenstelling
  • Kopie van de identiteitskaart

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's