Naar inhoud

Bisnummer voor gelegenheidswerknemers

In je privé- of beroepsleven zijn er heel wat situaties waarbij je beroep kunt doen op een toekenning van socialezekerheidsuitkeringen, denk maar aan ziekte, werkloosheid, kinderbijslag, pensioen, handicap of ongeval. Als potentiële begunstigde moet je bekend zijn bij de instellingen die deze tegemoetkomingen uitbetalen. Het individueel identificatienummer in de registers van de sociale zekerheid is gelijk aan het rijksregisternummer voor alle personen die een inschrijving hebben of hadden in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Maar niet alle natuurlijke personen waarvan de sociale zekerheid een dossier beheert, zijn ingeschreven in het Rijksregister en beschikken over een rijksregisternummer. Daarom beheert de Kruispuntbank een gegevensbank die complementair is aan het Rijksregister en die identificatiegegevens bevat over deze personen. Inwoners die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, zoals grensarbeiders of gelegenheidswerknemers, kunnen bij de gemeente een kruispuntbanknummer of zogenaamd bisnummer aanvragen. Zo zijn ook de werkgevers in staat om hun verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid correct na te komen.

Meebrengen

Identiteitskaart of paspoort

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Wie

Alle niet-Belgen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerknemers en niet ingeschreven worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Alle burgers die niet beschikken over een eID.

Wat ontvang je?

Een document met je bisnummer

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's