Naar inhoud

BIS nummer

Aanvragen BIS nummer 

In je privé- of beroepsleven zijn er heel wat situaties waarbij je beroep kunt doen op een toekenning van socialezekerheidsuitkeringen, denk maar aan ziekte, werkloosheid, kinderbijslag, pensioen, handicap of ongeval. Als potentiële begunstigde moet je bekend zijn bij de instellingen die deze tegemoetkomingen uitbetalen.

Het individueel identificatienummer in de registers van de sociale zekerheid is gelijk aan het rijksregisternummer voor alle personen die een inschrijving hebben of hadden in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Maar niet alle natuurlijke personen waarvan de sociale zekerheid een dossier beheert, zijn ingeschreven in het Rijksregister en beschikken over een rijksregisternummer. Daarom beheert de Kruispuntbank een gegevensbank die complementair is aan het Rijksregister en die identificatiegegevens bevat over deze personen.

Inwoners die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, zoals grensarbeiders of gelegenheidswerknemers, kunnen bij de gemeente een kruispuntbanknummer of zogenaamd bisnummer aanvragen. Zo zijn ook de werkgevers in staat om hun verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid correct na te komen.

Meebrengen

Identiteitskaart of paspoort

Kosten

Gratis

Wie

Alle niet-Belgen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerknemers en niet ingeschreven worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Alle burgers die niet beschikken over een eID.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's