Naar inhoud

Arbeidskaart

Als je als buitenlandse werknemer in België in loondienst wil werken, moet je een arbeidskaart hebben. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte en voor de onderdanen van Zwitserland. Hiermee krijg je toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen.
Er bestaan drie types arbeidskaarten:
  • Arbeidskaart A, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers en voor een onbepaalde tijd. Dit type arbeidskaart kun je verkrijgen als je vier jaar (in bepaald egevallen twee of drie jaar) hebt gewerkt met een arbeidskaart B.
  • Arbeidskaart B, die geldt bij één werkgever en beperkt is tot één jaar.
  • Arbeidskaart C, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers. Deze arbeidskaart is van beperkte duur (één jaar hernieuwbaar).
De arbeidskaarten A en C vraag je zelf aan, de arbeidskaart B wordt door je toekomstige werkgever aangevraagd.

Het gemeentebestuur levert de kaart af nadat ze vooraf bij de dienst arbeidsmigratie is aangevraagd.

Meebrengen

  • Identiteitsbewijs
  • Eén pasfoto

Kosten

Gratis

Waar?

  • De aanvraag voor de arbeidskaart moet voorafgaand gebeuren bij de dienst Arbeidsmigratie van de Provincie Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 22, Lange Kievitstraat 111-113 bus 22, 2018 Antwerpen, tel. 03 224 95 05, e-mail: arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be. De formulieren hiervoor kun je krijgen bij het plaatselijk VDAB-kantoor.
  • Aan de centrale balie van het gemeentehuis.

Wanneer

De aanvraag moet (voor Vlaanderen) worden ingediend bij het provinciale loket van de Dienst Arbeidsmigratie en uitzendkanoren (in de provincie van tewerkstelling).    

De gewestelijke dienst onderzoekt het dossier. Als er geen bijkomende inlichtingen nodig zijn, beslist zij in principe binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het dossier. Zij stelt de werkgever schriftelijk op de hoogte van de beslissing. De arbeidskaart wordt vervolgens naar de gemeente verstuurd die de betrokken aanvrager zal uitnodigen.

Wie

Voor alle niet-Belgen die zijn ingeschreven in het vreemdelingen- of wachtregister die niet vrijgesteld zijn van een arbeidskaart en die arbeid in loondienst willen verrichten.

Wat ontvang je?

Een arbeidskaart

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933

 

Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

OPGELET! Van 1 tot 23 augustus zijn de openingsuren gewijzigd. Raadpleeg ze hier. 

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

 

Aanverwante thema's