Naar inhoud

Arbeidskaart

Aanvragen arbeidskaart

Afhalen arbeidskaart 

Als je als buitenlandse werknemer in België in loondienst wil werken, moet je een arbeidskaart hebben. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte en voor de onderdanen van Zwitserland. Hiermee krijg je toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen.
Er bestaan drie types arbeidskaarten:

 • Arbeidskaart A, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers en voor een onbepaalde tijd. Dit type arbeidskaart kun je verkrijgen als je vier jaar (in bepaalde gevallen twee of drie jaar) hebt gewerkt met een arbeidskaart B.
 • Arbeidskaart B, die geldt bij één werkgever en beperkt is tot één jaar.
 • Arbeidskaart C, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers. Deze arbeidskaart is van beperkte duur (één jaar hernieuwbaar).

De arbeidskaarten A en C vraag je zelf aan, de arbeidskaart B wordt door je toekomstige werkgever aangevraagd.

Het lokaal bestuur levert de kaart af nadat ze vooraf bij de dienst arbeidsmigratie is aangevraagd.

Meebrengen

 • Identiteitsbewijs
 • Eén pasfoto

Kosten

Gratis

Waar?

 • De aanvraag voor de arbeidskaart moet voorafgaand gebeuren bij de dienst Arbeidsmigratie van de Provincie Antwerpen
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 22
  2018 Antwerpen
  03 224 95 05
  arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be.
  De formulieren hiervoor kun je krijgen bij het plaatselijk VDAB-kantoor.
 • Maak een afspraak 

Wanneer

De aanvraag moet (voor Vlaanderen) worden ingediend bij het provinciale loket van de Dienst Arbeidsmigratie en uitzendkanoren (in de provincie van tewerkstelling).    

De gewestelijke dienst onderzoekt het dossier. Als er geen bijkomende inlichtingen nodig zijn, beslist zij in principe binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het dossier. Zij stelt de werkgever schriftelijk op de hoogte van de beslissing. De arbeidskaart wordt vervolgens naar de gemeente verstuurd die de betrokken aanvrager zal uitnodigen.

Wie

Voor alle niet-Belgen die zijn ingeschreven in het vreemdelingen- of wachtregister die niet vrijgesteld zijn van een arbeidskaart en die arbeid in loondienst willen verrichten.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's