Naar inhoud

Aanvraag van een verlenging of beëindiging van een concessie op de begraafplaats

Een concessie op de begraafplaats is het gebruik van een graf-, columbarium- of urnenveldplaats voor één of meerdere personen voor een termijn van 30 of 50 jaar. Je kan deze concessie hernieuwen voor de vervaldatum of naar aanleiding van een nieuwe lijkbezorging. Deze verlenging kan voor minimum 10 jaar, maar is beperkt tot de voorgaande termijn van 30 of 50 jaar.

De concessie eindigt op de vervaldatum van de concessie of van de laatste hernieuwing/wijziging.
Op verzoek van de concessiehouder of na zijn overlijden op verzoek van de overlevende begunstigden of bij overlijden van alle overleden begunstigden op verzoek van een belanghebbende kan het college van burgemeester en schepenen een concessie voortijdig beëindigen of een ongebruikte of ontruimde concessie terugnemen onder de volgende voorwaarden:

  • de laatste begraving of bijzetting moet minimum 10 jaar geleden zijn;
  • aanvraag/ondertekening afstandsverklaring door de belanghebbenden;
  • bekendmaking en openbaar onderzoek van één jaar aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats teneinde de rechten van andere belanghebbenden te vrijwaren.  

De betaalde concessieprijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Afhandeling

U kan online uw aanvraag voor een verlenging van een concessie indienen.

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Meebrengen

  • Gegevens van de concessie en de gewenste verlengingstermijn.
  • De volledige identiteit van de aanvrager met behulp van identiteitskaart.

Kosten

De als altijddurend verleende concessies (concessies die krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971) kunnen op aanvraag kosteloos hernieuwd worden.

Voor de verlenging van tijdelijke concessies wordt de kostprijs berekend op basis van het aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt.

Voor de betaling van deze kosten ontvang je een factuur.

Waar?

Aan de centrale balie van het gemeentehuis. Telefonisch, per mail of per brief.

 
U kan ook online uw aanvraag voor een verlenging van een concessie indienen. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.
 

Wanneer

Vóór de vervaldatum van de concessie of naar aanleiding van een nieuwe lijkbezorging in de concessie.

Wie

Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag van een hernieuwing of verlenging doen.

De aanvraag tot de beëindiging of intrekking van een verlenging van de concessie gebeurt respectievelijk door de concessiehouder, een overlevende begunstigde of een belanghebbende.

Wat ontvang je?

Na beslissing door het college krijg je een uittreksel van het besluit.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's