Naar inhoud

Aanvraag van een verlenging of beëindiging van een concessie op de begraafplaats

Een concessie op de begraafplaats is het gebruik van een graf-, columbarium- of urneveldplaats voor 1 of 2 personen en dit voor 25 jaar.

Een concessie kan enkel verlengd wordt bij het aflopen van de concessietermijn en dit voor opnieuw 25 jaar.

Op verzoek van de concessiehouder of na zijn overlijden op verzoek van de overlevende begunstigden of bij overlijden van alle overleden begunstigden op verzoek van een belanghebbende,  kan het college van burgemeester en schepenen een concessie voortijdig beëindigen of een ongebruikte of ontruimde concessie terugnemen onder de volgende voorwaarden:

  • de laatste begraving of bijzetting moet minimum 10 jaar geleden zijn;
  • aanvraag/ondertekening afstandsverklaring door de belanghebbenden;
  • bekendmaking en openbaar onderzoek van één jaar aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats teneinde de rechten van andere belanghebbenden te vrijwaren.  

De betaalde concessieprijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Meebrengen

  • Gegevens van de concessie.
  • De volledige identiteit van de aanvrager met behulp van identiteitskaart.

Kosten

Bij verlenging van de concessie, gelden dezelfde tarieven als bij de aanvraag.  Het tarief is verschuldigd per persoon begraven in de te verlengen concessie.

  • inwoner: 500 euro
  • niet-inwoner: 1500 euro


Voor de betaling van deze kosten ontvang je een factuur.

Waar?

Aan de centrale balie van het gemeentehuis. Telefonisch, per mail aan balie.burgerzaken@edegem.be of per brief

Wanneer

Vóór de vervaldatum van de concessie.

Wie

Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag van een hernieuwing of verlenging doen.

De aanvraag tot de beëindiging of intrekking van een verlenging van de concessie gebeurt respectievelijk door de concessiehouder, een overlevende begunstigde of een belanghebbende.

Wat ontvang je?

Na beslissing door het college krijg je een uittreksel van het besluit.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's