Naar inhoud

Erkenning van een kind

Een kind erkennen is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (haar) en het kind bestaat. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vader- of (mee)moederschap.

Volgens het Belgische recht kan de vader/meemoeder, als de ouders niet getrouwd zijn, het kind met de toestemming van de biologische moeder erkennen. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven. Als de vader/meemoeder een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen dan volstaat de toestemming van het kind.

Als de vader/meemoeder het kind voor de geboorte erkent, zijn er enkele voordelen:

 • De vader/meemoeder kan de geboorte alleen aangeven.
 • De vader/meemoeder kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen.
 • Het kindje kan de familienaam van de vader/meemoeder krijgen (volgens modaliteiten nieuwe naamwetgeving). Dit is ook mogelijk indien de erkenning tijdens de geboorteaangifte gebeurt.
Als de erkenning na de geboorteaangifte gebeurt, dan kun je binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader/meemoeder te geven.

Meebrengen

Voor de geboorte:
 • Recent medisch attest op naam van de moeder met de vermelding van de voorziene bevallingsdatum.
 • Identiteitskaarten van de ouders die beiden aanwezig moeten zijn.
 • Heb je geen Belgisch adres: uittreksel uit de inschrijvingsgemeente met bewijs van burgerlijke staat, nationaliteit, adres.
 • Heb je de Belgische nationaliteit niet: dan bezorg je via je ambassade/consulaat een attest over de toe te passen wetgeving (recht op erkenning). (Een niet-Belgische erkenner dient een getuigschrift van gewoonterecht ("certificat de coutume") voor te leggen. Het getuigschrift van gewoonterecht vermeldt alle wetsartikelen die verband houden met de vreemde toepasselijke wet voor de erkenning van een kind zoals voorwaarden, de gevolgen, de naamgeving,... Dit getuigschrift is verkrijgbaar bij het buitenlandse consulaat of ambassade van België.)

Na de geboorte:
 • Als het kind niet is geboren in Edegem: recent afschrift van de geboorteakte.
 • Identiteitskaarten van de ouders die beiden aanwezig moeten zijn
 • Heb je geen Belgisch adres: uittreksel uit de inschrijvingsgemeente met bewijs van burgerlijke staat, nationaliteit en adres.
 • Heb je de Belgische nationaliteit niet: attest over de toe te passen wetgeving (recht op erkenning).
 • Vanaf dat het kind 12 jaar is, moet het ook aanwezig zijn en mee tekenen.
 • Vanaf dat het kind 18 jaar is, is toestemming van het kind vereist en kan de familienaam van het kind niet meer gewijzigd worden door erkenning.

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Het kind kan worden erkend in om het even welke gemeente (noch woonplaats, noch geboorteplaats van ouders en/of kind zijn bepalend).

Wanneer

Een kind erkennen kun je doen:
 • voor de geboorte, vanaf de conceptie met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf.
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.
Een overleden kind kan maximaal tot één jaar na zijn overlijden worden erkend.
Een gehuwde vrouw kan haar kind niet voor de geboorte laten erkennen door een andere man dan haar echtgenoot.

Wie

Elk kind dat geboren is of zal worden.

Wat ontvang je?

Bewijs van erkenning.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be

BTW BE 0207.537.933


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's