Naar inhoud

Een kind erkennen

Maak een afspraak

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Meebrengen

  • Identiteitskaarten
  • Uittreksel of afschrift van jouw geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • Recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
  • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen: 

  • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
  • bewijs van nationaliteit
  • bewijs van woonst

Deze stukken moeten de nodige legalisatie hebben en, indien nodig, een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kosten

Gratis

Wanneer

Een kind erkennen kun je doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Wij raden aan om, indien mogelijk, de erkenning in orde te brengen voor de geboorte. 

Wie

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis komen om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van jouw woonplaats of in de gemeente waar je kind geboren is.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar jouw kind geboren wordt, moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Extra informatie

Meer informatie vind je eveneens op de website van de Vlaamse overheid.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's