Naar inhoud

Overlijdensaangifte

Aangeven overlijden 

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer.

De begrafenisondernemer bezorgt je de uittreksels uit de akte van overlijden, waarmee je andere instanties van het overlijden op de hoogte brengt, zoals onder meer het overlevingspensioen, nalatenschappen, mutualiteit en werkgever.

Bij de aangifte van het overlijden, wordt steeds de laatste wilsbeschikking van de overledene gecontroleerd zodat de afgeleverde toelatingen (begraving of crematie) in overeenstemming zijn met de wens van de overledene.

Na aangifte van het overlijden, wordt de overledene uit het bevolkingsregister van de woonplaats geschrapt.

Meebrengen

 • Het overlijdensattest (Model III C of Model III D)
 • Het attest van de vaststellend arts + het medisch attest
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Indien mogelijk identiteitskaart, trouwboekje, rijbewijs van de overledene
 • Als de overledene niet in België woonde: de persoonsgegevens uit de gemeente van inschrijving en een identiteitsstuk.
 • Als de overledene wordt gecremeerd, zijn volgende documenten nodig:
  • een attest van een beëdigd dokter nodig als het lichaam niet meer op Edegems grondgebied is
  • de aanvraag tot crematie (indien van toepassing)
  • laatste wilsbeschikking (niet-inwoners woonachtig in België)
  • toelating begraving/crematie van procureur (bij niet-natuurlijk overlijden)
  • aanvraag thuisbewaring (indien aan de orde)

Kosten

Gratis

Wie

Alle overlijdens die op het grondgebied van Edegem plaatsvinden, moeten in Edegem worden aangegeven. Dit kan gebeuren door een verwant, een derde of een begrafenisondernemer.

Wat ontvang je?

 • Uittreksels uit de overlijdensakte
 • Toelating tot vervoer en begraving of crematie

Extra informatie

Indien een lichaam gerepatrieerd wordt naar een land waarvoor een laissez-passer/lijkenpas nodig is, moet deze digitaal worden aangevraagd via www.e-lpm.be

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's