Naar inhoud

Aangifte van een geboorte

De geboorteaangifte dient om je kindje te registreren in het rijksregister.

Meebrengen

 • de identiteitskaarten (van de moeder én van de vader/meemoeder)
 • het attest (informatie voor de nieuwe ouders) dat je in het ziekenhuis ontvangt
 • alle voornamen voor het kind + (bij het eerste gezamenlijk kind) een ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze
 • wanneer je gehuwd ben: het trouwboekje (*)
 • wanneer je niet gehuwd bent steeds het bewijs van de erkenning vóór de geboorte
 • indien ongehuwd én geen erkenning op voorhand dienen beide ouders aanwezig te zijn

De verklaring van wettelijke samenwoonst is NIET voldoende om de aangifte van de geboorte te komen doen. Dan dient er nog steeds een erkenning op voorhand te gebeuren of dienen beide ouders aanwezig te zijn bij de aangifte!

(*) Ben je gehuwd in het buitenland dat moet je huwelijk vóór de aangifte van de geboorte geregistreerd zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Als dit niet lukt binnen de 15 dagen na de geboorte, maakt het gemeentebestuur de geboorteakte op met enkel de moederlijke afstamming of als een geboorteakte met erkenning.

Kosten

Gratis

Waar?

De geboorteaangifte gebeurt in de gemeente waar je kindje ter wereld kwam. Dit is niet noodzakelijk je eigen woonplaats.

Is je kindje geboren in Edegem, dan kan je de geboorteaangifte zowel aan de centrale balie van het gemeentehuis doen als op de materniteit van het UZA. Je ontvangt bij de geboorte de nodige informatie over de openingstijden op beide locaties.

Wanneer

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen. De geboortedag is hierbij niet inbegrepen, zaterdag, zondag en feestdagen zijn wel inbegrepen.
Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om aangifte te doen.
Is de vijftiende dag een gemeentelijke sluitingsdag, dan kom je de dag voordien.

Doe je de aangifte niet tijdig, dan wordt dit door de verantwoordelijke van de kraamafdeling gedaan. Het lokaal bestuur brengt dan de procureur des konings op de hoogte. Als ouder kan je hierdoor een boete krijgen.

Wie

Elke geboorte moet door één van de ouders of door beiden worden aangegeven.

Indien de ouders niet gehuwd zijn, moet de moeder de aangifte doen, tenzij het kindje op voorhand erkend werd.

Wil de vader/meemoeder het kindje erkennen, dan kan hij/zij  samen met de moeder de aangifte doen: de erkenning wordt dan opgenomen in de geboorteakte. Hij kan ook later het kind nog erkennen in een afzonderlijke akte. Is het kind ouder dan 12 jaar, dan is zowel de toestemming van het kind als van de moeder vereist.

Wanneer de gehuwde ouders niet op hetzelfde adres wonen, moeten zij samen aangifte doen. Als een vrouw reeds meer dan 300 dagen apart woont, komt het kindje op haar naam of kan het erkend worden door een (al of niet gehuwde) andere man.

Indien de ouders, of één van hen, nog gehuwd zijn met iemand anders dan de andere ouder van het kindje, en/of als de moeder recent echtgescheiden is van een andere man (d.w.z. de echtscheiding werd minder dan 300 dagen voor de bevalling overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand), raden wij je aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand. Zij zullen je wegwijs maken in de wetten en regelingen ter zake. Aarzel niet om dit zo snel mogelijk te doen, ook al ben je nog maar net zwanger.

Wat ontvang je?

Bij de aangifte ontvang je:

 • Een attest voor aanvraag van een vervangingsinkomen voor de moeder (zwangerschaps- en/of rustvergoeding) dat dient voor de mutualiteit.
 • Een attest voor aanvraag van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dit attest is zeer belangrijk. Er wordt maar één exemplaar afgegeven. Bij verlies komt de uitbetaling van de geboortepremie en het kindergeld in het gedrang.
 • Drie uittreksels uit de geboorteakte die je willekeurig kan gebruiken.
 • Een attest voor de opvolging van de verplichte inentingen tegen kinderverlamming (polio).

Als je niet in Edegem woont, bezorgt het lokaal bestuur van Edegem de nodige documenten aan het lokaal bestuur van je woonplaats. Het lokaal bestuur waar je woont.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's