Naar inhoud

Rijbewijs categorie C1, C1+E, C, C+E en D1, D1+E, D, D+E

Een rijbewijs is een document uitgereikt door de gemeente dat je het recht geeft een voertuig te besturen van één of meerdere categorieën. Hiervoor moet je geslaagd zijn voor een theoretische en een praktische proef.
Het rijbewijs C is het rijbewijs voor vrachtwagens. Je kunt dit rijbewijs pas verkrijgen als je al een rijbewijs B op zak heeft. Het rijbewijs C1 is een subcategorie van het rijbewijs C en geldt uitsluitend voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa kleiner dan of gelijk aan 7500 kg. De categorie C beperkt zich niet tot deze MTM.

Kandidaten voor een rijbewijs C of C1 moeten ook een medisch onderzoek ondergaan om na te gaan of ze voldoen aan de voorgeschreven normen. Rijbewijzen van deze categorieën zijn beperkt geldig voor een periode van maximum 5 jaar.

Een rijbewijs D is nodig als je een voertuig wil besturen dat bestemd is voor personenvervoer. Dat is een voertuig met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend. Een subcategorie van rijbewijs D is het rijbewijs D1. Deze categorie is voor bestuurders van voertuigen voor personenvervoer met minstens 9 en maximaal 16 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend. Je kunt het rijbewijs D of D1 pas verkrijgen als je al een rijbewijs B in je bezit hebt.

Met de rijbewijzen C en C1 en D en D1 mag je ook een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van 750 kg trekken. Als de MTM van de aanhangwagen groter is dan 750 kg, dan heb je bij het rijbewijs C of D een extra rijbewijs E nodig. Voor het rijbewijs C1+E of D1+E moet de aanhangwagen aan twee voorwaarden voldoen:

 • De MTM van voertuig en aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 12 000 kg.
 • De MTM van de aanhangwagen mag het gewicht van het lege voertuig niet overtreffen.

Als niet wordt voldaan aan deze 2 voorwaarden, heb je rijbewijs C+E of D+E nodig.
Opgelet: de aanhangwagen mag niet worden gebruikt worden voor personenvervoer.

Meebrengen

Bij de aanvraag:

 • De identiteitskaart.
 • Aanvraagformulier rijbewijs (indien geslaagd voor examen)
 • Huidig rijbewijs
 • Voorlopig rijbewijs cat. C of D of oud rijbewijs
 • Getuigschrift van vakbekwaamheid (indien recent geslaagd voor examen)
 • Medisch attest groep 2 (bezoldigd vervoer)
 • Standaard wordt de foto van de identiteitskaart gebruikt. Indien men hierop niet meer gelijkt of zelf uitdrukkelijk een andere foto wenst, moet men er eentje meebrengen. Dit wordt ingescand, het origineel krijgt men terug.

De aanvraag gebeurt door de persoon zelf. Indien het aanvraagformulier correct is getekend, kan de aanvraag door iemand anders gebeuren.

bij het afhalen:

 • Het voorlopig of oude rijbewijs
 • Het afhalen kan gebeuren door iemand anders op voorwaarde dat men het voorlopige of oude rijbewijs van de betrokkene bij heeft.

Kosten

25 euro

Waar?

Aan de pubieksbalie van het gemeentehuis.

Wanneer

Om een rijbewijs C te kunnen krijgen, moet je minstens 21 jaar zijn. Als je jonger bent dan 21 en je beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid,  kun je al vanaf 18 jaar een rijbewijs C verkrijgen. Het rijbewijs C1 kun je al op 18-jarige leeftijd behalen. De minimumleeftijd voor deelname aan het theoretisch examen voor rijbewijs C en C1 is 17 jaar en 9 maanden. Als je jonger bent dan 21 jaar en je beschikt niet over een getuigschrift van vakbekwaamheid, dan kun je toch al deelnemen aan het theoretische en het praktische examen voor rijbewijs C. Je krijgt dan een rijbewijs C1, dat je vanaf de dag van je 21ste verjaardag mag inruilen voor een rijbewijs C.

Ook om een rijbewijs D of D1 te kunnen behalen moet je ten minste 21 jaar oud zijn. Op deze regel is er één uitzondering: je kunt het rijbewijs D1 behalen vanaf 18 jaar als je beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid.

Wie

Alle inwoners van Edegem die geslaagd zijn voor het praktisch rijexamen en de minimumleeftijd hebben voor de categorie in kwestie. Je moet ook al een rijbewijs B hebben.

Wat ontvang je?

Een Belgisch rijbewijs voor de desbetreffende categorie.
Opgelet: sinds de invoering van het elektronisch rijbewijs wordt geen duplicaat meer afgeleverd.  Bij verlies of diefstal wordt een nieuwe aanvraag gedaan.  Tussen aanvraag en aflevering kan de politie in haar systeem controleren of men een rijbewijs heeft aangevraagd.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's