Naar inhoud

Rijbewijs categorie AM en voorlopig rijbewijs categorie A

Een voorlopig rijbewijs model 3 is een tijdelijk document dat je het recht geeft om een voertuig te leren besturen van de desbetreffende categorie.

Het voorlopig rijbewijs AM is sedert 1 mei 2013 afgeschaft. Je moet wel een theoretisch examen afleggen en vervolgens minimum 4 uren rijschool volgen, waarna een praktisch examen wordt afgelegd. Met deze documenten kun je het rijbewijs AM komen aanvragen.

Het voorlopig rijbewijs Model 3 kan voortaan gebruikt worden voor alle andere categorieën waaronder de categorieën voor de motor: A1, A2, A. 

A1 is motor van maximum 125 cc³ en 11 kW en 0,1 kW/kg vermogen / driewielers =< 15 kW.
A2 is motor van =< 35 kW en 0,2 kW/kg vermogen 
A is motor met of zonder zijspan (andere dan A1 of A2) / driewielers van meer dan 15 kW. 

Het voorlopig rijbewijs Model 3 blijft 12 maanden geldig. In deze periode moet je met een L-kenteken rijden en mag je geen passagier vervoeren.  Het is ook verboden te rijden op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kun je het praktijkexamen afleggen.

Je moet gedurende deze periode met een L-kenteken rijden en mag je geen passagier vervoeren.  Het is ook verboden te rijden op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kun je het praktijkexamen afleggen.

De toegangsleeftijd voor het bekomen van een voorlopig rijbewijs model 3:
A1 = 18 jaar
A2 = 20 jaar (of houder van A1 sedert meer dan 2 jaar)
A = 24 jaar (of houder van A2 sedert meer dan 2 jaar)

Meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs, dat voor categorie A ook ingevuld en afgestempeld is door de rijschool.
 • 25 euro
 • Standaard maken we gebruik van de foto van de identiteitskaart voor het rijbewijs. Indien deze foto niet meer gelijkend is of u wenst zelf uitdrukkelijk een andere foto, dan moet u er eentje meebrengen. Dit wordt ingescand, het origineel krijgt u terug.
Indien het aanvraagformulier correct is ingevuld en ondertekend (voor- en achterzijde), kan de aanvraag door iemand anders
gebeuren.

Kosten

25 euro

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Wanneer

Overgangsbepalingen cat A:

De categorie A2 kan toch bekomen worden op de leeftijd van 18 jaar indien je geslaagd bent voor het praktisch examen A< vóór 01/05/2013 of een geslaagd praktisch examen tijdens de geldigheid van het VRB M3 A<.

De categorie A kan toch bekomen worden op de leeftijd van 20 jaar indien je houder bent van het rijbewijs A< vóór 01/05/2013. Deze afwijking telt niet meer na 01/05/2014.
Ook als je houder bent van het rijbewijs A< sedert meer dan 2 jaar en afgeleverd na 30/04/2011 en voor 01/05/2013. Deze afwijking telt enkel tot 3 jaar na de afgifte van het rijbewijs A<.

De categorie A kan vervolgens ook bekomen worden op de leeftijd van 21 jaar indien je geslaagd bent voor het praktisch examen A vóór 01/05/2013 of tijdens de geldigheid van het VRB M3 categorie A als het VRB werd afgeleverd vóór 01/05/2013.


Wie

Voor cat AM:

 • leeftijd van 16 jaar
 • geslaagd in het theoretisch examen voor cat A3 (mogelijk vanaf 15 jaar en 9 maanden)

voor cat A 1:

 • 18 jaar zijn
 • geslaagd zijn in het theoretisch examen voor categorie A1
 • een bewijs hebben van minstens negen lesuren rijschool voor deze categorie.
 • praktisch rijexamen op een terrein buiten het verkeer (2 uren rijschool na 2 mislukkingen).
voor cat A 2:
 • 20 jaar zijn
 • geslaagd zijn in het theoretisch examen voor categorie A2
 • een bewijs hebben van minstens negen lesuren rijschool voor deze categorie.
 • praktisch rijexamen op een terrein buiten het verkeer (2 uren rijschool na 2 mislukkingen).


voor cat A:

 • 24 jaar zijn
 • geslaagd zijn in het theoretisch examen voor categorie A
 • een bewijs hebben van minstens negen lesuren rijschool voor deze categorie.
 • praktische rijexamen op een terrein buiten het verkeer (2 uren rijschool na 2 mislukkingen).

Wat ontvang je?

Een voorlopig rijbewijs voor categorie A3 of categorie A.


Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933

 

Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

 

Aanverwante thema's