Naar inhoud

Verkiezingen: je kan niet stemmen en wenst een volmacht te geven

Maak een afspraak 

Als je tijdens de verkiezingen niet zelf kunt gaan stemmen, kun je iemand een volmacht geven om in jouw naam te stemmen.

De verschillende redenen op basis waarvan je een volmacht kan geven, zijn terug te vinden op het volmachtformulier.  Enkele voorbeelden:

 • ziekte of gebrekkigheid
 • beroeps- of dienstredenen
 • je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel
 • geloofsovertuiging
 • studieredenen
 • tijdelijk verblijf in het buitenland (verlof)

Afhandeling

 Hoe geef je de volmacht?

 1. Voor alle situaties behalve deze in punt 2.
  • je kan het volmacht formulier aan het onthaal afhalen of hieronder downloaden
  • attesten er aan vastpinnen
  • volmachtformulier met attesten samen met oproepingsbrief aan volmachtkrijger bezorgen
 2. In geval de reden van afwezigheid een verblijf in buitenland is, of je werkt als kermisreiziger - marktkramer - schipper, moet je om de volmacht in orde te krijgen, even aan onze loketten langskomen voor attest van de burgemeester.

Wat moet de volmachtkrijger doen?
Hij/zij  moet zich bij de verkiezing naar jouw stembureau begeven en het volgend aan de voorzitter afgeven:

 • het volmachtformulier met bijhorende attesten/documenten + eventueel jouw oproepingsbrief
 • zijn/haar oproepingsbrief
 • zijn/haar identiteitskaart

Meebrengen

Enkel wanneer je een volmacht geeft omwille van een verblijf in het buitenland (niet om beroeps- of dienstredenen) moet je naar onze loketten komen om de volmacht in orde te brengen. In dat geval breng je volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • je oproepingsbrief
 • Indien je over bewijzen beschikt van je verblijf in het buitenland, moet je deze meebrengen (bv.bewijs van de reisagent)
 • Beschik je niet over bewijzen, dan maken we een ondertekende verklaring op eer op die je ook meegeeft aan de gemachtigde.

Kosten

Gratis

Wanneer

Ten vroegste ongeveer zes maanden voor de verkiezingen.

Wie

 • Een Belgische kiezer kan volmacht geven aan een Belgische kiezer.
 • Een Europese kiezer kan volmacht geven aan een Belgische kiezer of aan een Europese kiezer.

Wat ontvang je?

U ontvangt van ons in geval van verblijf in het buitenland:

 • een volmacht van burgemeester of gemachtigde bij verblijf in buitenland met bewijsstukken;
 • een verklaring op eer bij verblijf in buitenland zonder bewijsstukken.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's