Naar inhoud

Verkiezingen: geven van een volmacht

Als je tijdens de verkiezingen niet zelf kunt gaan stemmen, kun je iemand een volmacht geven om in jouw naam te stemmen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
Eventueel:
 • oproepingsbrief,
 • een verklaring van de werkgever
 • een ziekteattest
 • een attest van de onderwijsinstelling
 • een bewijs of verklaring van verblijf in het buitenland gedurende de verkiezingen (bewijs van de reisagent of een ondertekende verklaring op eer)

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Wanneer

Ten vroegste ongeveer zes maanden voor de verkiezingen. De formulieren zijn hieronder beschikbaar.

Wie

Je kunt een volmacht geven om volgende redenen: 
 • ziekte of gebrekkigheid
 • beroeps- of dienstredenen
 • je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit
 • je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel
 • geloofsovertuiging
 • studieredenen
 • tijdelijk verblijf in het buitenland (niet om beroeps- of dienstredenen, bijvoorbeeld verlof)

De gemachtigde persoon moet stemgerechtigd zijn en mag slechts één volmacht hebben.

Wat ontvang je?

- volmachtformulier;
- volmachtgeving (van burgemeester of gemachtigde) bij verblijf in buitenland met bewijsstukken;
- verklaring op eer bij verblijf in buitenland zonder bewijsstukken.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's