Naar inhoud

Elektronische vreemdelingenkaart

Aanvragen/verlengen A, B, C, D kaart

Aanvragen/verlengen E, E+, F, F+ kaart

Afhalen A, B, C, D kaart

Afhalen E, E+, F, F+ kaart

De elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen (EVK) is een identiteitsdocument voor niet-Belgen die ten minste 12 jaar zijn en die voor een langere termijn dan drie maanden in België mogen verblijven of zich hier vestigen. De EVK vervangt de papieren verblijfsvergunning. De geldigheidsduur, het soort kaart en of je er recht op hebt, hangt af van je verblijfsstatuut.

 • A-kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf;
 • B-kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • C-kaart: Identiteitskaart voor vreemdeling;
 • D-kaart: EG - langdurig ingezetene;
 • E-kaart: Verklaring van inschrijving;
 • E+-kaart: Document ter staving van duurzaam verblijf;
 • F-kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
 • F+-kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.

De kaart geldt als inschrijvingsbewijs in het vreemdelingen- of bevolkingsregister van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Hiermee kun je aantonen dat je in België mag verblijven.

De kaart bevat een microchip. Daarom hoort bij je kaart een geheime code net als bij een bankkaart. Met die chip en die code bewijs je je identiteit op het internet of zet je je elektronische handtekening. Daardoor kan je bijvoorbeeld allerlei officiële papieren vanaf de computer aanvragen (uittreksel bevolkingsregister, geboorteakte, ...), je kan je studiebeurs of nummerplaat vanaf de computer thuis aanvragen, je belastingaangifte indienen of op een veilige manier een contract sluiten via e-mail.

Meebrengen

Bij aanvraag:

 • één recente pasfoto conform de ICAO normen zijn. Klik hier voor meer informatie.
 • geld, betalen kan ook via bankcontact
 • bij een hernieuwing of wijziging ook je huidige identiteitskaart

Bij het afhalen:

 • de nieuwe pin-en pukcode die je per post ontving
 • je oude identiteitskaart of het attest van verlies, diefstal of vernietiging (=bijlage 12)

Kosten

 • gewone procedure
  • E/F kaarten: 20,10 euro (idem in geval van verlies/diefstal)
  • A/B/C/D kaarten: 20,60 euro (idem in geval van verlies/diefstal)

 • spoedprocedure: 123.60 euro
  aanvraag voormiddag = aflevering in de gemeente vanaf 12 uur volgende werkdag

Waar?

Het aanvragen en afhalen van de EVK gebeurt aan de centrale balie van het gemeentehuis.

U maakt hiervoor een afspraak.

Wie

Iedere niet-Belg in Edegem die ten minste 12 jaar is en is ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. Bovendien is elke niet-Belg vanaf 15 jaar verplicht deze identiteitskaart bij zich te hebben.

Wat ontvang je?

Je ontvangt een oproepingsbrief van de gemeente Edegem. Bij betaling aan het loket ontvang je een betaalbewijs.Na je aanvraag aan het loket van de centrale balie ontvang je via de post een brief met je pin- en pukcode. Nadat je met je brief met pin- en pukcode opnieuw langskomt aan het loket ontvang je je nieuwe identiteitskaart.

Extra informatie

Bij verlies of diefstal van uw EVK, gaat u altijd eerst langs bij politiezone HEKLA om aangifte te doen.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's