Naar inhoud

Aanvraag van een concessie op de begraafplaats

 

Bij een overlijden kan u kiezen voor een rustplaats in de gewone rij of voor een concessie. 

  • De rustplaatsen in de gewone rij zijn kosteloos, voor 1 persoon en worden na 10 ontruimd zonder mogelijkheid tot verlenging.
  • Indien u voor een concessie kiest, dan wordt de rustplaats voor 25 jaar behouden.  Na afloop van deze termijn kan de concessie verlengd worden. Zowel voor een begraving in volle grond, in het urnenveld als voor een bijzetting in het columbarium, kan een concessie genomen worden en dit voor 1 of 2 personen. Een concessie is betalend.

Meebrengen

De volledige identiteit van de aanvrager en van de personen voor wie de concessie bestemd is.

Kosten

Wie? gewone rij concessie
inwoners kosteloos tarief inwoner
overleden in Edegem kosteloos tarief niet-inwoner
laatste woonplaats Edegem voor opname in rvt, serviceflat op bij familie voor zorg kosteloos tarief inwoner
niet-inwoners / tarief niet-inwoner

Tarief concessie:

  • inwoner: 500 euro per persoon in de concessie
  • niet-inwoner: 1500 euro per persoon in de concessie

Asverstrooing niet-inwoner: 500 euro

Omzetten van gewone rij naar concessie: volledige concessieprijs (termijn gewone rij wordt afgetrokken van de concessietermijn) + belasting voor het verplaatsen van het stoffelijk overschot van 300 euro + kosten externe firma die de opgraving van een stoffelijk overschot in volle grond uitvoert.

Waar?

Aan de centrale balie van het gemeentehuis. Per fax of e-mail door de begrafenisondernemer naar balie.burgerzaken@edegem.be

Wanneer

Een concessieaanvraag kan ten allen tijde worden ingediend, zowel door betrokkene zelf vóór het overlijden als door de nabestaanden en/of begravenisondernemer kort na het overlijden.

De concessietermijn begint de lopen vanaf datum van begraving.

Wie

Gewone rij:

  • inwoners
  • mensen die overleden zijn in Edegem
  • mensen wiens laatste woonplaats Edegem was voor opname in een RVT, serviceflat of bij familie voor zorg.

Concessie:

Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Wat ontvang je?

  • Een factuur en informatie over de concessie
  • Een uittreksel van het concessiebesluit

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's