Naar inhoud

Aanvraag van een concessie op de begraafplaats

De rustplaatsen op de begraafplaats in de gewone rij kunnen na 10 jaar worden verwijderd en zijn niet verlengbaar. Wanneer je opteert voor een concessie op de begraafplaats betekent dit dat de rustplaats gedurende een vooraf bepaalde tijd zal blijven bestaan. Een concessie kan gelden voor een graf-, columbarium- of urneveldplaats voor een periode van 30 of 50 jaar. Het biedt ook de mogelijkheid om verschillende personen bij elkaar te begraven of bij te zetten.

Begravingen in nieuwe grafkelders worden niet meer toegestaan vanaf 1 maart 2012. Enkel bijzettingen in reeds bestaande grafkelders zijn nog mogelijk. 

Afhandeling

U kan voortaan ook online uw aanvraag voor een nieuwe concessie indienen.
Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Meebrengen

De volledige identiteit van de aanvrager en van de personen voor wie de concessie bestemd is.

Kosten

  • De kostprijs van de concessie: zie tarieven in bijlage
  • Kostprijs ongegraveerde afsluitplaat columbariumnis: 75 euro

Voor de betaling van deze kosten ontvang jij of de begrafenisondernemer een factuur.

Waar?

Aan de centrale balie van het gemeentehuis. Per fax of e-mail door de begrafenisondernemer.

 

U kan voortaan ook online uw aanvraag voor een concessie indienen. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Wanneer

Een concessieaanvraag kan ten allen tijde worden ingediend, zowel door betrokkene zelf vóór het overlijden als door de nabestaanden en/of begravenisondernemer kort na het overlijden.

Wie

Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, de echtgenoot of echtgenote, bloed- of aanverwanten maar ook voor iedereen die door de concessiehouder worden opgegeven. Deze laatsten moeten dit schriftelijk bevestigen aan de gemeente. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.
Je mag ook een concessieaanvraag indienen voor een derde en diens familie.

Wat ontvang je?

  • Een factuur en informatie over de concessie
  • Na de beslissing door het college krijg je een uittreksel van het concessiebesluit en een informatieblad over de begraafplaats thuisgestuurd.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's