Naar inhoud

Afschrift/uittreksel van een akte uit het register van de burgerlijke stand

Bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, voornaamswijziging, .... worden akten opgemaakt. Akten van de burgerlijke stand worden gemaakt in de gemeente waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden en worden sinds april 2019 digitaal bewaard in een centraal register.

Bijvoorbeeld: je woont in Antwerpen maar krijgt een kindje in Edegem, dan wordt de geboorteakte opgemaakt in Edegem. Een afschrift/uittreksel van deze geboorteaangifte kan je opvragen in eender welke gemeente. heb je deze akte nodig om bv. te huwen, kan je deze opvragen in de gemeente waar je op dat moment woont.


Wetgeving

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Burgerlijke Wetboek - Boek 1 (personen), titel II (burgerlijke stand), afdeling 5 (uittreksels en afschriften)

Meebrengen

 • Indien je zelf de aanvraag doet via "mijn dossier": je identiteitskaart, pin-code en kaartlezer
 • Kom je naar het gemeentehuis: je identiteitskaart, datum van het feit en omschrijving (geboorte, overlijden, …)

Kosten

gratis

Waar?

 • Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.
 • Schriftelijk
 • Per e-mail: balie.burgerzaken@edegem.be  In dit geval noteer je duidelijk in de mail hoe je het afschrift wenst te ontvangen (per post, mail, afhalen, ...).

 • akten die opgemaakt werden vanaf april 2019 kan u ook opvragen via "Mijn dossier" .  Hiervoor heb je een kaartlezer, je elektronische identiteitskaart en de pincode nodig. Je beschikt onmiddellijk over het attest in pdf vorm en heeft dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente, ook in afgedrukte vorm.

Wie

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van

 • akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud;
 • akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud;
 • anderen akten van meer dan 100 jaar oud.

In alle andere gevallen, hebben volgende personen recht op een uittreksel of afschrift van de akte:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
 • zijn erfgenamen
 • hun notaris en hun advocaat

Wat ontvang je?

U ontvangt een afschrift/uittreksel uit DABS (Digitale Akten Burgerlijke Stand).

 • Het afschrift/uittreksel vermeldt de gegevens zoals voorzien in de modellen die hiertoe door de Koning worden bepaald
 • Het afschrift/uittreksel vermeldt de datum van afgifte en wordt geauthentificeerd door het elektronisch zegel van de DABS.]

Digitaal loket

 • Afschrift akte adoptie... EID Token Meer informatie

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's