Naar inhoud

Afschrift van een akte uit het register van de burgerlijke stand

 Bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden worden akten opgemaakt. Akten van de burgerlijke stand worden gemaakt en bewaard in de gemeente waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: je woont in Edegem maar je bent geboren in Antwerpen, dan moet je in Antwerpen je geboorteakte aanvragen.

Als je een bewijsstuk nodig hebt om een bepaalde staat te bewijzen, kun je een afschrift van de desbetreffende akte vragen.

Afhandeling

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, als zij geen afstamming vermelden.
Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen alleen door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.
Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van een cliënt, kunnen deze akten bekomen. Alle andere personen dienen eerst schriftelijke toestemming te krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de betrokken gemeente zich bevindt.
Aktes ouder dan 120 jaar zijn openbaar.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Datum van het feit en omschrijving (geboorte, overlijden, …)
 • Eventueel: volmacht en identiteitskaart van de volmachtgever
 • Eventueel: brief met de machtiging van de rechtbank

Kosten

gratis

Waar?

 • Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.
 • Schriftelijk
 • Per e-mail: balie.burgerzaken@edegem.be  In dit geval noteer je duidelijk in de mail hoe je het afschrift wenst te ontvangen (per post, mail, afhalen, ...).

Wie

Voor akten met vermelding van afstamming (vermelding van vader of moeder):

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen (soms enkel een uittreksel)

de notaris en de advocaat die handelt in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid
andere overheden.

Je kan ook voor iemand anders een akte aanvragen, in dat geval wordt de akte rechtstreeks opgestuurd naar de persoon op wie de akte betrekking heeft. Als je een volmacht en de identiteitskaart van de betrokkene kunt voorleggen, wordt de akte wel meteen meegegeven.

Uitzondering: iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten van geboorten, huwelijken en overlijdens krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming (vermelding van vader of moeder) of wanneer de akten ouder zijn dan 100 jaar.
Daarnaast kun je een afschrift of een uittreksel met vermelding van afstamming krijgen als je hiervoor toestemming hebt gekregen van de rechtbank van eerste aanleg bij familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang. Je verkrijgt deze toestemming zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook voor genealogische opzoekingen.

Wat ontvang je?

 • Kopie rechtstreeks uit de boeken: dit is een eensluidend afschrift, meestal met eventuele kanttekeningen
 • Verkorte akte: dit is een uittreksel (in uitzonderlijke gevallen)
 • Meertalige verkorte akte: dit is een internationaal uittreksel (enkel uit het hoofdregister(huwelijk, geboorte en overlijden) uit het bijgevoegd register (erkenning, nationaliteitsverklaring, overschrijvingen) kunnen geen internationale meertalige akten worden opgemaakt)

Digitaal loket

 • Afschrift akte adoptie... EID Token Meer informatie

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's