Naar inhoud

Afschrift van een akte

Maak een afspraak 

Bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, voornaamswijziging, .... worden akten opgemaakt. Akten van de burgerlijke stand worden gemaakt in de gemeente waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden en worden sinds april 2019 digitaal bewaard in een centraal register.

Bijvoorbeeld: je woont in Antwerpen maar krijgt een kindje in Edegem, dan wordt de geboorteakte opgemaakt in Edegem. Een afschrift/uittreksel van deze geboorteaangifte kan je opvragen in eender welke gemeente. Heb je deze akte nodig om bv. te huwen, kan je deze opvragen in de gemeente waar je op dat moment woont.


Meebrengen

 • Indien je zelf de aanvraag doet via "mijn dossier": je identiteitskaart, pin-code en kaartlezer
 • Kom je naar het gemeentehuis: je identiteitskaart, datum van het feit en omschrijving (geboorte, overlijden, …)

Kosten

Gratis

Waar?

Akten die opgemaakt werden vanaf april 2019 kan je ook opvragen via "Mijn dossier" .  Hiervoor heb je een kaartlezer, je elektronische identiteitskaart en de pincode nodig. Je beschikt onmiddellijk over het attest in pdf vorm en heeft dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente, ook in afgedrukte vorm.

Wie

Iedereen heeft recht op een uittreksel of afschrift van

 • akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud;
 • akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud;
 • anderen akten van meer dan 100 jaar oud.

In alle andere gevallen, hebben volgende personen recht op een uittreksel of afschrift van de akte:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
 • zijn erfgenamen
 • hun notaris en hun advocaat

Deze regels gelden ook voor opvragingen in het kader van genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

Wat ontvang je?

Je ontvangt een afschrift/uittreksel uit DABS (Digitale Akten Burgerlijke Stand).

 • Het afschrift/uittreksel vermeldt de gegevens zoals in de modellen die hiertoe door de Koning worden bepaald
 • Het afschrift/uittreksel vermeldt de datum van afgifte en wordt geauthentificeerd door het elektronisch zegel van de DABS.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's