Naar inhoud

Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak 

Met een wilsverklaring tot euthanasie (positieve wilsverklaring) verklaar je schriftelijk je wens dat een arts euthanasie toepast – volgens de voorwaarden in de euthanasiewet – wanneer je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. De uitvoering hiervan geldt alleen als er sprake is van een onomkeerbare coma. Een 'negatieve' wilsverklaring geldig voor alle andere ernstige medische aandoeningen kun je enkel afsluiten bij een arts. Alle informatie hierover kun je lezen in de brochure van LEIF en op hun website www.leif.be. In bijlage kun je het document wel downloaden en invullen. Ook hier kun je een vertrouwenspersoon aanwijzen.
 
De positieve wilsverklaring kun je laten registreren op het gemeentehuis.  Dit is niet verplicht.

  • Je kunt in de verklaring een vertrouwenspersoon aanduiden die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt wanneer je je in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Let op: je behandelend geneesheer, een geraadpleegd geneesheer of lid van het zorgteam kan niet aangeduid worden als je vertrouwenspersoon Je huisarts kan wel vertrouwenspersoon zijn op voorwaarde dat hij niet betrokken is als arts bij de procedure euthanasie.
  • Je moet  twee getuigen aanduiden, waarvan één geen belang heeft bij je overlijden (= geen verwantschap).
  • Jouw verklaring wordt geregistreerd in de gegevensdatabank van de FOD Volksgezondheid.

De verklaring, afgelegd vanaf april 2020 is onbeperkt geldig, maar je kan ze op ieder ogenblik herzien of intrekken.

De verklaring, afgelegd voor april 2020, is 5 jaar geldig. Ook deze kan je op ieder ogenblik herzien of intrekken en moet dus, na het verloop van deze 5 jaar, herbevestigd worden.

Voor de registratie kan je gebruik maken van het formulier dat je onderaan kan downloaden. Aan de hand van dit formulier kan je ook een wilsverklaring herbevestigen, herzien of intrekken.


Let op: de datum van ondertekening moet dezelfde zijn als de datum van registratie op het gemeentehuis.

Wetgeving

wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie

Meebrengen

Het ingevulde formulier voor wilsverklaring tot euthanasie.

Kosten

Gratis

Wie

De aanvraag tot wilsverklaring inzake euthanasie moet steeds persoonlijk worden ingediend. Elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige inwoner van Edegem kan een wilsverklaring voor zichzelf registreren. 

Je kunt als derde ook een wilsverklaring laten registreren voor iemand die fysiek niet in staat is om een wilsverklaring op te stellen en/of te ondertekenen. In dit geval moet er steeds een medisch attest worden bijgevoegd.

Wat ontvang je?

Een ontvangstbewijs van de registratie van jouw wilsverklaring tot euthanasie.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's