Naar inhoud

Orgaandonatie

Maak een afspraak 

Na je overlijden kunnen organen of weefsels worden weggenomen. Het gaat hierbij om een stilzwijgende toestemming: iedereen die zich vooraf niet verzet tegen orgaantransplantatie wordt bereid geacht zijn of haar organen af te staan. De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot) kunnen hiertegen echter nog verzet aantekenen.

In een wilsverklaring voor orgaandonatie kun je uitdrukkelijk toestemmen in orgaandonatie of je kunt uitdrukkelijk je verzet hiertegen verklaren. Als je in een wilsverklaring uitdrukkelijk toestemt in orgaantransplantatie, dan kunnen de familieleden zich hiertegen niet meer verzetten.

Een toestemming of weigering kan op elk moment worden herroepen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart

Kosten

Gratis

Wie

Alle inwoners van Edegem vanaf 12 jaar kunnen een wilsverklaring voor orgaandonatie registreren. Dit kan enkel persoonlijk gebeuren. Als je deze verklaring door ziekte niet persoonlijk kunt afleggen, kan een vertegenwoordiger met verwantschap in de eerste graad dit voor jou doen.

Wat ontvang je?

Een ontvangstbewijs dat jouw verklaring werd ingevoerd in het rijksregister.
Het originele formulier voor wilsuitdrukking orgaandonatie wordt verstuurd naar de FOD Volksgezondheid.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's