Naar inhoud

Opzoeking in het bevolkingsregister of bevolkingsregisterarchief

Vaak krijgt het gemeentebestuur vragen om gegevens over bijvoorbeeld het adres, gezinssamenstelling, geboorte, huwelijk of overlijden van een inwoner op te zoeken in het bevolkingsregister of het archief van oude bevolkingsregisters. Dit gebeurt ook door instellingen die nog geld moeten ontvangen van inwoners die inmiddels zijn verhuisd of door personen die een stamboom opmaken.

Deze opzoekingen worden strikt genomen niet toegestaan, behalve onder bepaalde voorwaarden. Zo worden adresopzoekingen door de wet op de privacy en de bevolkingswetgeving niet toegestaan, tenzij je een wet kunt voorleggen die wel adresopzoekingen toelaat in jouw geval. Voor privépersonen is dit echter zelden het geval, tenzij je toelating hebt van de rechtbank. Ook informatie uit het bevolkingsregister kan enkel worden meegedeeld onder bepaalde voorwaarden volgens de wet op de privacy van 1992.

De registers van de burgerlijke stand die ouder zijn dan 100 jaar zijn wel toegankelijk voor iedereen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien nodig, documentatie waaruit blijkt dat je recht hebt op de gevraagde gegevens

Kosten

  • Gratis voor opzoekingen in de elektronische bevolkingsregisters (rijksregister) die geen verder opzoekingswerk vereisen.
  • 50 euro voor elke opzoeking in het bevolkingsregisterarchief die meer dan één uur opzoekingswerk vereist

Waar?

Je dient de archiefopzoeking steeds telefonisch of via e-mail aan te vragen. De informatie wordt dan opgestuurd naar je rijksregisteradres.

Wie

  • Particulieren
  • Instellingen van openbaar nut zoals ziekenhuizen en andere overheidsinstellingen
  • Bedrijven die inlichtingen mogen vragen voor stamboomonderzoek of privépersonen die daarvoor toestemming gekregen hebben van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Wat ontvang je?

De gevraagde gegevens, in de vorm van een brief of een standaardformulier, bewijs van gezinssamenstelling of een afschrift van een akte van de burgerlijke stand...

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933

 

Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

OPGELET! Van 1 tot 23 augustus zijn de openingsuren gewijzigd. Raadpleeg ze hier. 

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

 

Aanverwante thema's