Naar inhoud

Afschrift van een akte

Maak een afspraak 

Opzoekingen in het kader van genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

Akten burgerlijke stand

volgende akten kunnen vrij verkregen worden:

  • overlijdensakte > 50 jaar
  • huwelijksakten > 75 jaar
  • alle andere akten > 100 jaar

Recentere akten zijn niet-openbaar, deze worden enkel afgeleverd indien er een toestemming is van de persoon waarop ze betrekking hebben of, in geval van overlijden, de toestemming van één van de erfgenamen.  Het is aan de aanvrager om deze toestemming te bekomen. 

Uittreksels/afschriften uit het bevolkingsregister

meer dan 120 jaar oud: vrij te verkrijgen. 

minder dan 120 jaar oud: deze worden afgeleverd mits toestemming van de persoon op wie ze betrekken hebben of in geval van overlijden, mits toestemming (cascade) van

  • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • afstammelingen in eerste graad (toestemming één van de kinderen is voldoende)
  • college van burgemeester en schepenen

Het is aan de aanvrager om deze toestemming te verkrijgen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien nodig, documentatie waaruit blijkt dat je recht hebt op de gevraagde gegevens

Kosten

55 euro indien het om een opzoeking gaat in de oude registers. Je wordt hier vooraf over ingelicht.

Waar?

Je kan de archiefopzoeking schriftelijk of via burgerzaken@edegem.be  aanvragen. De informatie wordt dan opgestuurd naar je adres.

Wie

Iedereen die informatie nodig heeft voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

Wat ontvang je?

De gevraagde gegevens, in de vorm van een brief of een standaardformulier, bewijs van gezinssamenstelling of een afschrift van een akte van de burgerlijke stand...

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's