Naar inhoud

Uittreksel uit het strafregister (vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de veroordelingen die een persoon gekregen heeft.

Dit uittreksel houdt enkel rekening met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het uittreksel gevoegd.

Er zijn drie soorten uittreksels:

Model art. 595 Sv (model 1 gewoon gebruik) is het standaarduittreksel en wordt afgegeven voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 1 gereglementeerd gebruik of model 2)

Model art. 596.1 Sv  (model 1 gereglementeerde activiteiten) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is conform art. 596.1 Sv – voor alle aanvragen die gerelateerd zijn aan specifieke activiteiten / beroepen zoals bijvoorbeeld jachtvergunning, wapenvergunning, taxichauffeur, enz.

Model art. 596.2 (model 2) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren. Dit model dient voor de uitoefening van een activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Voor het model 2 dient het gemeentebestuur advies te vragen aan de lokale politie of de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een lopend gerechtelijk onderzoek, dat aanleiding kan geven tot een verbod van een activiteit uit te oefenen dat hem in contact brengt met minderjarigen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien een derde dit document aanvraagt en in ontvangst neemt: de identiteitskaart van de betrokkene en een door de betrokkene handgeschreven en ondertekende volmacht

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis

Je kan je aanvraag ook doen via het digitaal loket van deze website. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart nodig en een kaartlezer. Het uittreksel wordt dan opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister. http://www.edegem.be/EloketOverzicht.aspx

Wanneer

Het uittreksel uit het strafregister model 1 en model 1 gereglementeerde activiteiten ontvang je bij je eerste bezoek aan de centrale balie.
Het uittreksel uit het strafregister model 2 ontvang je na je tweede bezoek aan de centrale balie, na advies van de lokale politie. Onze medewerkers contacteren je binnen de 5 werkdagen, zodra je uittreksel klaar ligt.

Wie

Enkel voor inwoners van Edegem

Uittreksels op naam van een rechtspersoon en uittreksels bestemd voor het buitenland moeten worden aangevraagd via het Centraal Strafregister, Waterloolaan 80, 1060 Brussel, tel: 02 552 27 47 of fax: 02 552 27 82.

Wat ontvang je?

Het uittreksel uit het strafregister model 1, model 1 gereglementeerd of model 2.

Extra informatie

Het uittreksel uit het strafregister wordt enkel in het Nederlands afgeleverd. Voor een andere landstaal gebeurt de aanvraag via het Centraal Strafregister, Waterloolaan 80, 1060 Brussel, tel: 02 552 27 47 of fax: 02 552 27 82.

Digitaal loket

  • Uittreksel uit het strafregister model 1 gereglementeerd EID Token Meer informatie
  • Uittreksel uit het strafregister - model 1 EID Token Meer informatie
  • Uittreksel uit het strafregister - model 2 EID Token Meer informatie

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's