Naar inhoud

Uittreksel uit het strafregister (vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de veroordelingen die een persoon gekregen heeft.

Dit uittreksel houdt enkel rekening met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het uittreksel gevoegd.

Er zijn drie soorten uittreksels:

Model art. 595 Sv (model 1 gewoon gebruik) is het standaarduittreksel en wordt afgegeven voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 1 gereglementeerd gebruik of model 2)

Model art. 596.1 Sv  (model 1 gereglementeerde activiteiten) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is conform art. 596.1 Sv – voor alle aanvragen die gerelateerd zijn aan specifieke activiteiten / beroepen zoals bijvoorbeeld jachtvergunning, wapenvergunning, taxichauffeur, enz.

Model art. 596.2 (model 2) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren. Dit model dient voor de uitoefening van een activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

 

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Indien een derde dit document aanvraagt en in ontvangst neemt: de identiteitskaart van de betrokkene en een door de betrokkene handgeschreven en ondertekende volmacht

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis

Je kan je aanvraag ook doen via het digitaal loket van deze website. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart nodig en een kaartlezer. Het uittreksel wordt dan opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister. http://www.edegem.be/EloketOverzicht.aspx

Wanneer

Het uittreksel uit het strafregister model 1 en model 1 gereglementeerde activiteiten, bestemd voor gebruik in België, kan onmiddellijk afgeleverd worden.

Indien een uittreksel uit het strafregister model 2 nodig hebt, moeten we advies vragen aan de lokale politie. In dat geval contacteren wij je zodra je uittreksel klaar ligt.

Indien het uittreksel bestemd is voor gebruik in het buitenland, moet dit ondertekend worden door de burgemeester of een schepen. In dat geval contacteren wij je zodra je uittreksel klaar ligt.

 

 

Wie

De gemeente levert een uittreksel van het strafregister af, ongeacht of het bestemd is voor gebruik in België of in het buitenland aan elke burger die:

 • zijn wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfsplaats heeft in Edegem
 • over een rijksregisternummer beschikt

In volgende gevallen moet u zich wenden tot het Centraal Strafregister:

 • u heeft geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfsplaats (meer) in België
 • u bent ambtelijk geschrapt
 • de aanvrager is een rechtspersoon
 • de aanvrager is een Belgische of buitenlandse diplomatieke of consulaire beambte die geen wettelijke verblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer.

Contactgegevens:
Centraal Strafregister
Waterloostraat 80
1060 Brussel
tel.: 02 552 27 47 / fax.: 02 552 27 82
strafregister@just.fgov.be
loket geopend op werkdagen van 9 - 11.30 en van 14 tot 15.30

Wat ontvang je?

Het uittreksel uit het strafregister model 1, model 1 gereglementeerd of model 2.

Extra informatie

Het uittreksel uit het strafregister wordt door onze diensten enkel in het Nederlands afgeleverd. Indien u voor gebruik in het buitenland een vertaling nodig heeft, moet u hiervoor zelf een beëdigd vertaler aanstellen.

Hou er in dit geval ook rekening mee dat het uittreksel mogelijk nog moet gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken en, in geval een beëdigde vertaling nodig is, deze vertaling mogelijk ook nog eens moet gelegaliseerd worden door de FOD Justitie.

 

Digitaal loket

 • Uittreksel uit het strafregister model 1 gereglementeerd EID Token Meer informatie
 • Uittreksel uit het strafregister - model 1 EID Token Meer informatie
 • Uittreksel uit het strafregister - model 2 EID Token Meer informatie

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's