Naar inhoud

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Er bestaan verschillende types van uittreksels uit het bevolkingsregister. Je kan ze nodig hebben voor sociale of gerechtelijke doeleinden en ze gelden zowel in binnen- als in buitenland.

 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van hoofdverblijfplaats
 • attest van leven
 • attest van nationaliteit
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • ...

Het ziekenfonds, de vakbond, de dienst voor kinderopvang, je verzekeringsinstelling, de rechtbank, … kan je vragen een dergelijk uittreksel te bezorgen.

Wetgeving

16 JULI 1992 - Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

Meebrengen

 • Indien je zelf de aanvraag doet via "mijn dossier": je identiteitskaart, pin-code en kaartlezer
 • Kom je zelf naar het loket van het gemeentehuis: je identiteitskaart
 • Indien een familielid of een derde (zie verder) de aanvraag doet: de nodige bewijsstukken (volmacht en identiteitskaart).

Kosten

Gratis

Waar?

Je beschikt over een kaartlezer en de pincode van je elektronische identiteitskaart?

In dat geval is de gemakkelijkste weg het attest op te vragen via "Mijn dossier" van de Federale overheid.  je beschikt onmiddellijk over het attest in pdf vorm. Dit attest draagt de digitale stempel van het Rijksregister en heeft dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente, ook in afgedrukte vorm.

Je beschikt niet over een kaartlezer en de pincode van je elektronische identiteitskaart?

In dat geval kan je tijdens onze openingsuren terecht aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je stuurt je vraag via mail naar balie.burgerzaken@edegem.be . Noteer duidelijk in de mail je rijksregisternummer, welk attest je wenst en of je het per post/mail wenst te ontvangen of komt afhalen.

Wie

 • Uittreksels uit het bevolkingsregister worden aangevraagd door de persoon in kwestie.
 • Een familielid van de betrokkene kan de aanvraag aan onze publieksbalie doen wanneer hij/zij over een handgeschreven en ondertekende volmacht + identiteitskaart van de betrokkene beschikt.
 • Een derde (zoals een advocaat of gerechtsdeurwaarder) kan de aanvraag doen wanneer die zijn verzoek kan rechtvaardigen door wettige middelen. Er moet dus een juridsche grondslag zijn die de vraag rechtvaardigt.  Indien de aanvraag aan ons loket gebeurt, moet je als derde  ‘een verklaring op eer’ ondertekenen.

Wat ontvang je?

Het gevraagde uittreksel, met digitale stempel van het Rijksregister of ondertekend en afgestempeld door de medewerker.

Extra informatie

Uittreksels bestemd voor buiten Europa worden steeds ondertekend door een schepen en/of de burgemeester om rechtsgeldig te zijn.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's