Naar inhoud

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Maak een afspraak 

Er bestaan verschillende types van uittreksels uit het bevolkingsregister. Je kan ze nodig hebben voor sociale of gerechtelijke doeleinden en ze gelden zowel in binnen- als in buitenland.

 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van hoofdverblijfplaats
 • attest van leven
 • attest van nationaliteit
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • ...

Meebrengen

 • Aan het loket van het gemeentehuis: je identiteitskaart
 • Indien een familielid of een derde (zie verder) de aanvraag doet: de nodige bewijsstukken (volmacht en identiteitskaart).

Kosten

Gratis

Waar?

De gemakkelijkste weg om het attest op te vragen, is via "Mijn dossier" van de Federale overheid.  Om in te loggen heb je een kaartlezer, je elektronische identiteitskaart en je PIN-code nodig.  Je beschikt onmiddellijk over het attest in pdf vorm.

Wil je het document bij de gemeente aanvragen, dan kan je vanaf maart 2020 op afspraak terecht of je stuurt je vraag via mail naar balie.burgerzaken@edegem.be . Noteer duidelijk in de mail je rijksregisternummer, welk attest je wenst en of je het per post/mail wenst te ontvangen of komt afhalen.

Wie

Een uittreksel uit het bevolkingsregister kan opgevraagd worden door:

 • de persoon zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger
 • zijn gemachtigde  - hij/zij beschikt over een handgeschreven en ondertekende volmacht + identiteitskaart van de betrokkene
 • Een derde (zoals een advocaat of gerechtsdeurwaarder) wanneer er een juridische grondslag is voor de vraag.  Indien deze aanvraag aan ons loket gebeurt, moet je als derde  ‘een verklaring op eer’ ondertekenen met vermelding van de juridische grondslag.

Indien de aanvraag gebeurt op basis van genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden, dan gelden specifieke vereisten. 

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's