Naar inhoud

Voorlopige identiteitskaart voor Belgen

De voorlopige identiteitsdocumenten uitgereikt door de regionale afvaardigingen van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken worden met ingang van 15 januari 2017 afgeschaft en vervangen worden door elektronische identiteitsdocumenten die met spoed in de gemeenten afgeleverd worden of gecentraliseerd in Brussel.

Deze voorlopige identiteitsdocumenten kennen immers enkele nadelen:

  • Het voorlopige identiteitsdocument biedt niet dezelfde veiligheidsgaranties als een definitieve elektronische identiteitskaart ;
  • Buiten de Europese Unie wordt het voorlopige identiteitsdocument niet algemeen erkend als identiteitsdocument. Bovendien kunnen derde landen die dergelijke documenten erkennen, op elk ogenblik en éénzijdig beslissen om ze niet meer te erkennen ;
  • Bepaalde luchtvaartmaatschappijen weigeren het voorlopige identiteitsdocument, ook al wordt het aanvaard in het land waarheen de burger zich wenst te begeven.

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart zal nog enkel uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk blijven bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel) onder de volgende restrictieve voorwaarden:

  • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures;
  • de onmogelijkheid om dringend een paspoort te verkrijgen;
  • de verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn (geldigheidsdatum niet verstreken).

Teneinde deze criteria te verifiëren, zullen de reisdocumenten van de burgers gecontroleerd worden.

Om te voldoen aan de behoeften van de burgers om identiteitsdocumenten met spoed te verkrijgen, zullen vanaf 1 januari 2017 snellere en goedkopere spoedprocedures voor de uitreiking van een eID of Kids-ID gehanteerd worden.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's