Naar inhoud

Elektronische identiteitskaart

Aanvragen identiteitskaart

Afhalen identiteitskaart

De elektronische identiteitskaart of eID is een identiteitsdocument voor alle Belgen die ten minste 12 jaar zijn. De kaart geldt als inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt.

Daarnaast is de kaart een reisdocument binnen Europa. De eID is geldig voor alle landen waarvoor geen internationaal paspoort (reispas) vereist is. Controleer voor je vertrek steeds de geldigheid van je eID.

De volledige, actuele lijst van landen waar de e-id geldig is, kun je raadplegen op de website van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Klik hier om deze lijst te raadplegen.

De kaart bevat een microchip.  Daarom hoort bij je kaart een geheime code net als bij een bankkaart. Met die chip en die code bewijs je je identiteit op het internet of zet je je elektronische handtekening. Daardoor kan je bijvoorbeeld allerlei officiële papieren vanaf de computer aanvragen (uittreksel bevolkingsregister, geboorteakte, ...), je kan je studiebeurs of nummerplaat vanaf de computer thuis aanvragen, je belastingaangifte indienen of op een veilige manier een contract sluiten via e-mail. Alle informatie over de toepassingen van de eID vind je terug op de website van de federale overheid. Klik hier om naar deze website te gaan.

De elektronische identiteitskaart uitgereikt

 • aan Belgische minderjarigen tussen 12 en 18 jaar is zes jaar geldig
 • aan Belgen tussen 18 en 75 jaar is tien jaar geldig
 • aan Belgen die de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben, is dertig jaar geldig

De identiteitskaart moet niet worden vervangen bij een adreswijziging - hiervoor dient u de pincode te gebruiken!

Meebrengen

Bij aanvraag:

 • je huidige identiteitskaart
 • een recente pasfoto conform de ICAO normen. Klik hier voor meer informatie.
 • geld; betalen kan ook via bankcontact

Bij het afhalen:

 • de nieuwe pin-en pukcode die je per post ontving
 • je oude identiteitskaart of het attest van verlies, diefstal of vernietiging (=bijlage 12)
 • wanneer je de identiteitskaart laat afhalen door iemand anders, dan moet deze persoon bovendien ook een door jou getekende volmacht bij hebben. 
 • voor minderjarigen kan een ouder/voogd de nieuwe kaart afhalen zonder volmacht. Hij/zij moet uiteraard de oude kaart en nieuwe codes bij hebben.

Kosten

 • gewone procedure: 20.10 euro (idem in geval van verlies/diefstal)

 • spoedprocedure, kaart op te halen in de gemeente: 123.60 euro
  aanvraag voormiddag = aflevering vanaf 12u. volgende werkdag
 • spoedprocedure kaart op te halen in Brussel: 154.80 euro
  aanvraag voormiddag = aflevering vanaf 8.30u. volgende werkdag in Brussel, ook op zaterdag.

Als je pas na tien dagen op reis vertrekt, dan is een mogelijk alternatief de reispas.


Wanneer

Nadat je een oproepingskaart voor de automatische vervanging van je e-id hebt ontvangen (tienjaarlijks vanaf de leeftijd van 18 jaar), kom je naar de dienst publieke dienstverlening.

Je moet de aanvraag persoonlijk doen. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 1. als je niet meer zelf kunt tekenen en hiervoor een medisch attest hebt
 2. als je niet naar het gemeentehuis kunt komen, bijvoorbeeld door een langdurige ziekenhuisopname of bedlegerigheid.

Hiervoor gaan we op huisbezoek. Bezorg ons hiervoor je gegevens via balie.burgerzaken@edegem.be zodat we praktische afspraken kunnen maken.

Je kan je nieuwe e-id ook zelf aanvragen in geval van verlies, diefstal of schade, wanneer je een meer gelijkende foto op je identiteitskaart wil of wanneer bijvoorbeeld je naam of voornaam wijzigt.

Enkele weken later ontvang je op je rijksregisteradres een officiële brief met de geheime codes. Je mag dan je nieuwe identiteitskaart komen afhalen. Bij die gelegenheid kan je de kaart activeren met je geheime code. Je kan onmiddellijk daarna ook die geheime code wijzigen in een persoonlijke code die je gemakkelijk kunt onthouden.

Wie

Voor iedere Belgische inwoner in Edegem die ten minste 12 jaar is en ingeschreven staat in het bevolkingsregister. Elke Belg vanaf 15 jaar is verplicht deze identiteitskaart bij zich te hebben.

Wat ontvang je?

 • vooraleer je e-id vervalt, ontvang je een oproepingsbrief van de gemeente Edegem.
  Bij je aanvraag aan het loket van de publieksbalie krijg je na betaling een betaalbewijs.

  Na je aanvraag ontvang je via de post een brief met je pin- en pukcode
  Nadat je met je brief met pin- en pukcode opnieuw langskomt aan het loket ontvang je je nieuwe identiteitskaart.

Extra informatie

Bij verlies van je EID, contacteert u best onmiddellijk DOC-STOP. DOC-STOP is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 00800 2123 2123. Is dit nummer toch niet bereikbaar of belt u vanuit het buitenland, bel dan 0032 2 518 21 23. U komt daarna tijdens de openingsuren naar het gemeentehuis om een nieuwe aanvraag op te starten.

Enkel in volgende gevallen gaat u eerst langs politiezone HEKLA:

 • u bent er zeker van dat uw EID is gestolen
 • u bent niet alleen uw EID maar ook andere documenten (rijbewijs, bankkaart, ....) verloren.

 
Voor meer informatie over de elektronische identiteitskaart kan je terecht op volgende website van de federale overheid. Klik hier om naar deze website te gaan.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's