Naar inhoud

Adreswijziging naar het buitenland voor Belgen

Heb je de Belgische nationaliteit en wil je je in België uitschrijven om in het buitenland te gaan wonen? Dan moet je hiervan aangifte doen.

Meebrengen

  • de identiteitskaarten van alle gezinsleden
  • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van deze beslissing
  • het adres in het buitenland

Kosten

Gratis

Waar?

De aangifte doe je in het gemeentehuis. Met het bewijs dat je ontvangt, laat je je inschrijven bij het Belgisch consulaat dat zich het dichtst bij je nieuwe woonplaats in het buitenland bevindt.

Het kan eventueel ook schriftelijk via een brief, fax of via e-mail. Voorwaarde blijft dat de identificatie voldoende gewaarborgd is én dat je alle personen die mee verhuizen correct vermeldt.
Vermeld steeds:

  • de volledige persoonlijke gegevens van jezelf en al diegenen die samen met jou verhuizen
  • de rijksregisternummers
  • je nieuwe adresgegevens
  • het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken
  • de datum vanaf wanneer je bereikbaar bent op je nieuwe adres.

Verzend je brief, fax of e-mail naar:
Gemeentebestuur Edegem
Gemeenteplein 1
2650 Edegem
tel: 03 289 26 50
fax: 03 289 22 33
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be

Wanneer

De aangifte moet ten laatste de dag van vertrek gebeuren.

Wie geen of laattijdig aangifte doet, kan nog steeds een bewijs van afvoering krijgen. Dat bewijs draagt dan de datum van het moment van de aangifte.

Als je geen aangifte deed en ambtshalve werd geschrapt, moet je met een attest van de lokale politie of het consulaat aantonen dat je effectief in het buitenland woont.

Wie

Het is voldoende dat het gezinshoofd (de referentiepersoon) of één meerderjarig lid van het gezin de aangifte doet.

Een niet-ontvoogde minderjarige moet worden bijgestaan door diegene die het gezag over hem uitoefent.
Als de niet-samenwonende ouder in België woont, zal het gemeentebestuur die ouder aangetekend informeren over de inschrijving in het buitenland van de niet-ontvoogde minderjarige.

Wat ontvang je?

Bij de aangifte ontvang je:

  • een bewijs van afvoering uit het rijksregister
  • een bewijs van aangifte van adreswijziging.

Belangrijk: u verwittigt ook best de FOD Financiën bij een vertrek naar het buitenland. Klik hier voor meer informatie.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's