Naar inhoud

Adreswijziging naar of binnen Edegem

Elk persoon moet worden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar hij/zij zijn hoofdverblijfplaats heeft. De hoofdverblijfplaats wordt bepaald door de feitelijke situatie. Het is de plaats waar u effectief gedurende het grootste deel van het jaar verblijft.

Bij een verhuis moet u de nieuwe gemeente hiervan op de hoogte brengen zodat zij een onderzoek kunnen opstarten.  Na de woonstcontrole (dit kunnen er ook meerdere zijn), die door de wijkagent gebeurt, wordt het nieuwe adres officieel in het rijksregister geregistreerd.

 

Afhandeling

De aangifte in Edegem kan als volgt gebeuren:

 • 1 meerderjarig persoon van het gezin komt persoonlijk naar het gemeentehuis tijdens de loketuren. 
 • alle gegevens worden via brief of via e-mail bezorgd: balie.burgerzaken@edegem.be  

  • de rijksregisternummers  en namen van alle gezinsleden die verhuizen
  • de nieuwe adresgegevens inclusief het juiste busnummer
  • een telefoonnummer
  • de datum vanaf wanneer u bereikbaar bent op het nieuwe adres
  • eventueel een afschrift van een gerechtelijke beslissing inzake hoederecht
 • via het digitaal loket van deze website (zie onderaan deze pagina voor een rechtstreekse link naar het webformulier). Toegang via elektronische identiteitskaart of token.

Meebrengen

Bij de aangifte:

 • identiteitskaart (van aangever)
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van deze beslissing.

Bij de afhandeling nadat de wijkagent is langs geweest: identiteitskaart én pincode van alle gezinsleden

Kosten

Gratis

Waar?

 • Verhuist u naar of binnen Edegem, dan moet de aangifte in Edegem gebeuren. Bij afhandeling, leest u hoe dit kan gebeuren.
 • Verhuist u van Edegem naar een andere gemeente, dan moet de aangifte bij de nieuwe gemeente gebeuren.
 • Vertrekt u naar het buitenland, komt dan zeker langs.
  • niet - Belgen: klik hier voor meer info. 
  • Belgen: klik hier voor meer info.

 

 

Wanneer

 • aangifte: binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de nieuwe woning
 • afhandeling: 10 dagen na het bezoek van de wijkagent

Wie

De aangifte van adreswijziging gebeurt bij voorkeur door het gezinshoofd (de referentiepersoon), maar ieder meerderjarig lid van het gezin kan dit ook doen.

Niet-ontvoogde minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor hun aangifte wel vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De niet-samenwonende ouder wordt door de gemeente aangetekend in kennis gesteld van de inschrijving van de niet-ontvoogde minderjarige.

Wat ontvang je?

Bij je aangifte ontvang je:

 • het ondertekende document ‘aangifte van adreswijziging’
 • een welkomstpakket voor nieuwe inwoners met informatiebrochures, kortingsbonnen, een huisvuilkalender en enkele huisvuilzakken.

Van de wijkagent ontvang je een brief waarmee je – samen met de stukken vermeld onder 'Meebrengen' – opnieuw naar het loket komt.


Extra informatie

Bij de aanvraag van de adreswijziging wordt u geïnformeerd over de huisvuilophaling en starten wij uw dossier op bij IGEAN.

Het is zeer belangrijk om het adres op de chip van uw identiteitskaart te laten aanpassen, dit vermijdt problemen bij het inlezen van de kaart bij de bank, de dokter, apotheker, .....  Het zorgt er bovendien voor dat u bij het vernieuwen van de identiteitskaart, automatisch door onze gemeente wordt opgeroepen.

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats, breng dan onze dienst burgerzaken hiervan op de hoogte. In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres mogelijk of we registeren je als tijdelijk afwezig.

Je adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je deze instanties van je adresverandering op de hoogte brengen. Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is:

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS


Een aantal instanties zal je zelf nog moeten verwittigen:

 • VDAB en ACTIRIS (als u werkzoekende bent)
 • Je werkgever
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Firma's waar je een klantenkaart bij hebt

Digitaal loket

 • Adreswijziging melden EID Token Meer informatie

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's