Naar inhoud

Adreswijziging naar of binnen Edegem

Een aangifte van adreswijziging dient om je nieuwe adres officieel in het rijksregister te registreren. Dit gebeurt nadat de wijkagent bij je is langsgeweest en heeft kunnen vaststellen dat je effectief op het aangegeven adres woont.

Tien dagen na het bezoek van de agent kom je naar het gemeentehuis om je identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van je voertuig te laten aangepassen.

Meebrengen

Bij je eerste aangifte:
 • je identiteitskaart
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van deze beslissing.
Bij je tweede bezoek nadat de wijkagent is langsgeweest:

 • je identiteitskaart én pin-code
 • het inschrijvingsbewijs van je voertuig.

Kosten

Gratis

Waar?

Verhuis je naar of binnen Edegem, dan kom je voor de aangifte van adreswijziging persoonlijk naar het gemeentehuis of via het digitaal loket (zie rechtstreekse link onderaan).

Je kunt dit eventueel ook schriftelijk per brief, fax of e-mail doen. Voorwaarde blijft dat de identificatie voldoende gewaarborgd is én dat je alle personen die mee verhuizen correct vermeldt.
Vermeld steeds:
 • de volledige persoonlijke gegevens van jezelf en al diegenen die samen met jou verhuizen.
 • de rijksregisternummers van alle gezinsleden.
 • je nieuwe adresgegevens inclusief het juiste busnummer. Als je nog geen busnummer hebt, kunnen we er één toekennen. Hiervoor kom je persoonlijk langs.
 • het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken.
 • de datum vanaf wanneer je bereikbaar bent op je nieuwe adres.
Verzend je brief, fax of e-mail naar:
Gemeentebestuur Edegem
Gemeenteplein 1
2650 Edegem
tel: 03 289 26 50
fax: 03 289 22 33
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be

Je kan je aanvraag ook doen via het digitaal loket van deze website (zie onderaan deze pagina voor een rechtstreekse link naar het webformulier). Hiervoor heb je een token OF je elektronische identiteitskaart nodig en een kaartlezer.

Verhuis je naar een andere gemeente, dan geef je je adreswijziging daar aan bij het gemeentebestuur.

Wanneer

Je moet aangifte doen van je adreswijziging binnen de acht werkdagen nadat je je nieuwe woning betrekt.
Is dit niet gebeurd binnen deze termijn, dan riskeer je ambtshalve schrapping op je oude adres.

Wie

De aangifte van adreswijziging gebeurt bij voorkeur door het gezinshoofd (de referentiepersoon), maar ieder meerderjarig lid van het gezin kan dit ook doen.

Niet-ontvoogde minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor hun aangifte wel vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De niet-samenwonende ouder wordt door de gemeente aangetekend in kennis gesteld van de inschrijving van de niet-ontvoogde minderjarige.

Wat ontvang je?

Bij je aangifte ontvang je:
 • het ondertekende document ‘aangifte van adreswijziging’
 • een welkomstpakket voor nieuwe inwoners met informatiebrochures, kortingsbonnen, een huisvuilkalender en enkele huisvuilzakken.
Van de wijkagent ontvang je een brief waarmee je – samen met de stukken vermeld onder 'Meebrengen' – opnieuw naar het loket komt.

Ben je afkomstig van een andere gemeente, dan ontvang je later een oproepingsbrief voor een nieuwe identiteitskaart.

Extra informatie

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats, breng dan onze bevolkingsdienst hiervan op de hoogte. In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres – dat is een soort postadres – mogelijk.

Als je je adres niet laat wijzigen op je identiteitskaart kun je geen oproepingskaart ontvangen en zul je dus niet automatisch op de hoogte worden gebracht wanneer je identiteitskaart gaat vervallen.

Als je eigenaar bent van een motorvoertuig en je verandert van adres binnen of naar Edegem dan ben je verplicht om dit te melden aan onze dienst bevolking binnen de 15 dagen nadat je adreswijziging op je identiteitskaart werd gewijzigd. Zo kunnen wij het adres op je inschrijvingskaart ook aanpassen.

Je adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je deze instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is:

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS


Een aantal instanties zal je zelf nog moeten verwittigen:

 • VDAB en ACTIRIS (als u werkzoekende bent)
 • Je werkgever
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Firma's waar je een klantenkaart bij hebt

Digitaal loket

 • Adreswijziging melden EID Token Meer informatie

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's