Naar inhoud

Adreswijziging

Adreswijziging Belg

Adreswijziging niet-Belg

Afhandelen adreswijziging Belg

Afhandelen adreswijziging niet-Belg 

Elk persoon moet worden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar hij/zij zijn hoofdverblijfplaats heeft. De hoofdverblijfplaats wordt bepaald door de feitelijke situatie. Het is de plaats waar u effectief gedurende het grootste deel van het jaar verblijft.

Bij een verhuis moet je de nieuwe gemeente hiervan op de hoogte brengen zodat zij een onderzoek kunnen opstarten.  Na de woonstcontrole (dit kunnen er ook meerdere zijn), die door de wijkagent gebeurt, wordt het nieuwe adres officieel in het rijksregister geregistreerd.

Afhandeling

De aangifte in Edegem kan als volgt gebeuren:

 • op afspraak: het is voldoende dat 1 meerderjarig persoon van het gezin de verhuis aangeeft. 
 • via mail: u bezorgt volgende gegevens via burgerzaken@edegem.be  

  • de rijksregisternummers  en namen van alle gezinsleden die verhuizen
  • de nieuwe adresgegevens inclusief het juiste busnummer
  • een telefoonnummer
  • de datum vanaf wanneer je bereikbaar bent op het nieuwe adres
  • eventueel een afschrift van een gerechtelijke beslissing inzake hoederecht

Meebrengen

Bij de aangifte:

 • identiteitskaart (van aangever)
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van deze beslissing.

Bij de afhandeling nadat de wijkagent is langs geweest: identiteitskaart én pincode van alle gezinsleden

Kosten

Gratis

Waar?

 • Verhuis je naar of binnen Edegem, dan moet de aangifte in Edegem gebeuren.
 • Verhuis je van Edegem naar een andere gemeente, dan moet de aangifte bij de nieuwe gemeente gebeuren.
 • Vertrek je naar het buitenland, komt dan zeker langs - klik hier voor meer info.

Wanneer

 • aangifte: binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de nieuwe woning
 • afhandeling: 10 dagen na het bezoek van de wijkagent

Wie

De aangifte van adreswijziging gebeurt bij voorkeur door het gezinshoofd (de referentiepersoon), maar ieder meerderjarig lid van het gezin kan dit ook doen.

Niet-ontvoogde minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor hun aangifte wel vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De niet-samenwonende ouder wordt door de gemeente aangetekend in kennis gesteld van de inschrijving van de niet-ontvoogde minderjarige.

Wat ontvang je?

Bij je aangifte ontvang je:

 • het ondertekende document ‘aangifte van adreswijziging’
 • een welkomstpakket voor nieuwe inwoners met informatiebrochures, kortingsbonnen, een huisvuilkalender en enkele huisvuilzakken.

Van de wijkagent ontvang je een brief waarmee je – samen met de stukken vermeld onder 'Meebrengen' – opnieuw naar het loket komt.


Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's