Naar inhoud

Informatie voor begrafenisondernemers en steenhouwers

Gemeentelijke reglementen vullen de federale en vlaamse regelgeving over de begraafplaatsen en lijkbezorging aan. Vanaf 1 maart 2012 is het algemeen reglement op de begraafplaats van toepassing. Het financieel reglement bevat de belastingen en retributies over de begraafplaats en de lijkbezorging en werden vastgesteld voor een periode van 1/1/2014 tot 31/12/2019.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

ALGEMEEN REGLEMENT

Lijkbezorging

Onder artikel 3 vind je de opsomming van de personen die op de gemeentelijke begraafplaats mogen begraven, bijgezet of verstrooid worden.   

1. personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;

2. personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn ingeschreven;

3. personen en hun gezin die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregister.

4. personen die   ingeschreven waren in de gemeente en vanuit Edegem (voorlaatste inschrijving) uitgeschreven werden naar een rust-of verzorgingstehuis of voor verzorging naar familie buiten de gemeente.

5. personen, begunstigd met een recht op begraving in een geconcedeerd graf of met een recht op bijzetting in een geconcedeerde columbariumnis;

De personen vermeld onder 3. en 4. worden gelijkgesteld aan inwoners voor het aanvragen van een concessie.

6. personen, niet ingeschreven in het gemeentelijke bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, voor wie een gemeentelijke belasting op de asverstrooiing of lijkbezorging in de gewone rij van een niet-inwoner wordt betaald.


De begraving van kinderen tot 12 jaar, oud-strijders en andere verdienstelijke personen kan eveneeens gebeuren op het kinderpark, het erepark voor oud-strijders of het burgerlijk erepark.


Artikel 15 vermeldt de tijdstippen waarop de lijkbezorging mogelijk is: 

 • op gewone werkdagen van 9 uur tot 16 uur
 • op zaterdagen van 9 tot 15 uur
 • op 24 december en 31 december van 9 tot 14 uur.

Tenzij bevolen door de gerechtelijke overheid is lijkbezorging niet toegestaan op zondagen, wettelijke feestdagen, gemeentelijke feestdagen, 26 december, de personeelsdag en de laatste werkdag voor Allerheiligen.

Hieronder een overzicht van deze dagen voor 2015: 

 • Donderdag 1 januari
 • Vrijdag 2 januari (gemeentelijke feestdag)
 • Maandag 6 april (paasmaandag)
 • Vrijdag 1 mei
 • Donderdag 14 mei (O.L.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 15 mei (gemeentelijke feestdag)
 • Maandag 25 mei (pinkstermaandag)
 • Zaterdag 11 juli (feest Vlaamse gemeenschap)
 • Dinsdag 21 juli
 • Zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 25 september (personeelsdag)
 • Zaterdag 31 oktober
 • Zondag 1 november (Allerheiligen)
 • woensdag 11 november (wapenstilstand)
 • Vrijdag 25 december (Kerstmis)
 • zaterdag 26 december (gemeentelijke feestdag)

De dienst publieke dienstverlening moet tenminste twee werkdagen vooraf worden verwittigd. 

Voor aangifte van een lijkbezorging op de begraafplaats te Edegem bezorgt u ons volgende informatie per
Fax: 03-289 22 33 of e-mail: balie.burgerzaken@edegem.be

- Rijksregisternummer overledene
- Naam en adres overledene
- Geboorteplaats en datum overledene
- Overlijdensplaats en datum overledene
- Plaats, dag en uur van de plechtigheid
- Dag en uur van aankomst op de begraafplaats.

- Lijkbezorging in Gewone rij / nieuwe concessie / bestaande concessie nr………………………
specificatie gewone rij: graf / columbarium / urnenveld / asverstrooiing / andere:............
bij asverstrooiing of lijkbezorging in de gewone rij van een niet-inwoner:
facturatieadres.........................................................................................................

De praktische regeling van de lijkbezorging (openen grafkelder/verwijderen grafzerk) gebeurt in overleg met de gemeentelijke grafmaker. Deze is telefonisch bereikbaar op het nummer 03-457 15 02.

Begravingen in nieuwe grafkelders worden niet meer toegestaan. Enkel bijzettingen in bestaande grafkelders zijn nog mogelijk.


Gedenktekens, beplantingen en versieringen

De gedenktekens en aanplantingen mogen enkel geplaatst worden na schriftelijke toelating. De maximum hoogte van de gedenktekens is vastgesteld op 1 meter. Een nieuw aanvraagformulier vind je op de website. 

De plaatsing mag gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 15.30 uur. De aannemer meldt zich bij de verantwoordelijke van de begraafplaats. Op de drie laatste werkdagen van oktober tot 2 november, op zaterdag, zondag, wettelijke en gemeentelijke feestdagen (zie lijst hiervoor) zijn allle werken, met betrekking tot het plaatsen van gedenktekens, verboden.  

Verdere bepalingen over het plaatsen van gedenktekens en aanplantingen vind je terug in punt 6 van het algemeen reglement of bij gedenktekens, beplantingen en versieringen op de website.

Concessies  

Voor aanvraag van een nieuwe concessie bezorgt u ons volgende gegevens:
- naam en adres van de aanvrager
- De namen en adressen van de personen voor wie de concessie bestemd is
- soort concessie? Grafconcessie / columbariumconcessie / urnenveldconcessie
- gewenste duur? 30 of 50 jaar
- (voor grafconcessie) naast of onder elkaar?
- Aan wie mag de concessie gefactureerd worden ? aanvrager/ondernemer

Aan de hand van deze gegevens wordt u een concessie toegewezen en ontvangt u een factuur en informatie over de concessie.

Grafkelders in nieuwe concessies worden niet meer toegestaan.

Opgravingen of verplaatsingen

Voor opgraving van een niet-gecremeerd lichaam wordt voortaan beroep gedaan op een externe aannemer in overleg en op kosten van de aanvrager. Verder zijn alle kosten voor supplementaire prestaties door derden – die niet in bovenvermelde opdracht begrepen zijn – ten laste en in opdracht van de aanvrager. Verdere bepalingen hierover vind je in punt 8 van het algemeen reglement.

Ordemaatregelen  

Hier vind je onder andere de gewijzigde openingsuren

 • 1 april tot 30 september: 9 uur tot 19 uur
 • 1 oktober tot 2 november: 9 uur tot zonsondergang 
 • 3 november tot 31 maart: van 9 uur tot 17 uur

FINANCIEEL REGLEMENT

De belastingen en retributies worden gefactureerd. Vermeld bij elke aanvraag het facturatieadres.

 • De tarieven voor concessies en verlengingen vindt u hieronder.
 • Voor de opgraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot doen we beroep op een externe firma. De retributie wordt vastgesteld op basis van die kostprijs, plus 50 euro administratiekosten. Alle supplementaire kosten zijn voor de aanvrager.
 • De retributie voor een opgraving of een overplaatsing van een asurn uit het colombarium of het urnenveld bedraagt 150 euro.
 • De retributie voor een ongegraveerde afsluitplaat in donker graniet voor een colombariumnis blijft 75 euro.
 • De belasting voor asverstrooiing of lijkbezorging in de gewone rij van een niet-inwoner bedraagt 300 euro.

Verder op de website vind je meer informatie over:
Aanvraag van een concessie en tarieven
Verlenging of beëindiging van een concessie
Gedenktekens, aanplantingen en versieringen
Regelgeving
Laatste wilsbeschikking
Begraven van een oud-strijder op het erepark

Afhandeling


Kosten

 

Waar?

Aan de centrale balie van het gemeentehuis. Per fax of e-mail door de begrafenisondernemer.Extra informatie

U kan volgende zaken dus online aanvragen/melden:

Melding lijkbezorging: klik hier
Aanvraag nieuwe concessie: klik hier
Aanvraag verlenging concessie: klik hier

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's