Naar inhoud

Zwaluwnesten

de huiszwaluw

In mei 2011 ondertekenden de natuurvereniging Natuurpunt vzw, de VMPA Natuurgidsen en het gemeentebestuur Edegem het biodiversiteitscharter.

In deze samenwerking engageren alle partijen zich om de biodiversiteit in Edegem te beschermen en te versterken. In een actieplan kiezen we samen gebieds- en soortgericht prioriteiten.
Edegem bevat ondanks de vele bebouwing nog heel wat groene plekken met veel potentie voor natuur en biodiversiteit. We mikken op meer aandacht en betrokkenheid van een breder publiek voor de biodiversiteit in Edegem. 





Subsidie ter bevordering van zwaluwenkolonies


Één van de “aaibare” soorten die dicht in de omgeving van de mensen vertoeven, zijn de zwaluwen.

Deze doen het de laatste tijd erg slecht in Vlaanderen.
Zowel de huiszwaluw als de boerenzwaluw staan in de “rode lijst” van de broedvogels als kwetsbaar en achteruitgaand.
Één van de belangrijkste problemen voor de zwaluwen, is de moderne bebouwing. Er zijn nog maar weinig overstekende dakranden en ruwe gevels te vinden waar ze hun nesten kunnen maken.

Daarom willen we door het nieuwe subsidiereglement inwoners stimuleren om zwaluwen te beschermen.
We trachten bestaande kolonies te behouden door een instandhoudingspremie:
- 25 euro voor een kleine kolonie;
- 50 euro voor een grote kolonie.

Nieuwe zwaluwen willen we aantrekken door een subsidie te voorzien voor kunstnesten:
- 5 euro subsidie bij de aankoop van een kunstnest.

Gemeente Edegem geeft alvast het voorbeeld en biedt volgend voorjaar een aantal zwaluwenfamilies een goednieuwe nestgelegenheid. We kunnen niet anders dan dit te hangen aan ons eigen gebouw Het Zwaluwnest in de Drie Eikenstraat.
Andere locaties worden nog verder bekeken.


Meer info?
Vraag de technische fiches via de milieudienst:
- huiszwaluw
- boerenzwaluw
- gierzwaluw

Afhandeling

Download hieronder:
- het subsidiereglement zwaluwkolonies
- het aanvraagformulier voor de subsidie

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's