Naar inhoud

Milieubarometer 2008

De milieubarometer is een meet, leer- en beleidsinstrument dat het mogelijk maakt de huidige milieutoestand in de gemeente in beeld te brengen en het gevoerde milieubeleid bij te sturen.

Door de opvolging van een aantal milieu-indicatoren kan men de ontwikkelingen inzake natuur en milieu binnen de gemeente weergeven. De keuze van deze indicatoren is afgestemd op de plaatselijke toestand en ontwikkelingen inzake milieu en natuur.  

Eventuele knelpunten in de milieutoestand van de gemeente worden zichtbaar wat een draagvlak creëert bij de inwoners om deze knelpunten aan te pakken. Door de aanvoer van gegevens wordt het lokale duurzame milieubeleid beter onderbouwd. Beleidsprogramma’s kunnen hierop afgestemd worden.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's